Efter ét år på prøve er Udsatterådet blevet gjort permanent i Middelfart Kommune, hvor flere tiltag og ideer til at hjælpe udsatte borgere er under opsejling.

Nordvestfyn: Hvad vil det egentlig sige at have et udsatteråd? Hvad laver rådet og dets medlemmer? Og hvorfor er det overhovedet nødvendigt at have det?

Det er nogle af de spørgsmål, som man kan fristes til at stille, når man læser på Middelfart Kommunes hjemmeside, at Udsatterådet, der har kørt på prøve det seneste års tid, nu er gjort permanent. Men det er til stor glæde for Jannis Mitilineos, som sidder med i rådet som næstformand:

- Der er i høj grad brug for et udsatteråd i Middelfart Kommune, fordi vi har rigtig mange udsatte, hvis du går ud og tænker oplandet med. Vi har for eksempel mange ensomme, som mødes i én cafe ugentligt, og der er plads til både Ungnu og Sind Ungdom her. Og så har vi et misbrugscenter.

Udsatterådet

Der findes udsatteråd i 28 kommuner. Rådet i Middelfart Kommune har været aktivt siden april 2016, og det blev gjort permanent tilbage i juni 2017.Rådet skal være dialogorgan og talerør for de udsatte borgere, ligesom det skal igangsætte projekter til fordel for disse. En jurastuderende er for eksempel blevet engageret til at agere "gadejurist" på misbrugscentret til at servicere dem, der kommer ind fra gaden, ligesom en tandlægeordning for udsatte borgere er under opsejling.

De udsatte kan være hjemløse, misbrugere, prostituerede og/eller sindslidende, udsatte børn og unge, etniske minoriteter og økonomisk udsatte samt traumatiserede og ensomme personer.

Udsatterådet i Middelfart Kommune er konstitueret efter det såkaldt 3/3/3-princip, hvilket vil sige, at en tredjedel er brugere, en tredjedel professionelle og en tredjedel personligt udpegede medlemmer. Men de sidder der alle frivilligt.

Medlemmer tæller: Bent Kidmose (Rusmiddelcenter Middelfart), Jannis Mitilineos (brugerrepræsentant), Flemming Hasforth Korshøj (centerleder), Jane Krog (Handicaprådet), Susanne Jessen (Multihuset), Michael Strøm, Majbritt Yssing (brugerrepræsentant), Gitte R. R. Nielsen (Handicaprådet, suppleant) og Ole Qvortrup Larsen (sekretariatsbetjening).

Kilde: Middelfart Kommune

Men når der allerede er de her tilbud, der kan hjælpe de nævnte målgrupper, hvorfor er der så også behov for et decideret udsatteråd i kommunen?

- Det handler om, at vi kan møde dem i øjenhøjde uformelt. Når en misbruger for eksempel går ned på rusmiddelcentret og snakker med sin behandler, har den behandler et mål om at gøre misbrugeren ædru - og for eksempel ikke hjælpe misbrugeren med at undersøge, om man kunne få etableret et fixerum i kommunen, så vedkommende kan tage stoffer lovligt og under kontrollerede forhold, siger Jannis Mitilineos.

Hjælp til hvem

Han påpeger endvidere, at mange udsatte borgere kan føle angst over for autoriteter eller blot at spørge det etablerede offentlige system om de meste basale ting, og der vil medlemmerne i Udsatterådet til gengæld frivilligt være til rådighed for alle udsatte, hvor intet er hverken rigtigt eller forkert at spørge om.

- Vi skal jo ikke være nogen form for autoritet. Vi skal ikke agere bøddel i forhold til ideer, eller hvad folk kan mangle. Vi skal tværtimod gå ind og undersøge, om der reelt er et behov for tingene, der efterspørges.

- Det garanterer ikke, at vi er klar til at se på alt eller løse alt, men så længe det ikke handler om individuelle sager, og reelt er for udsatte, vil vi se på det, forklarer Jannis Mitilineos.

Men spørgsmålet er så, hvem der egentlig falder i "udsatte"-kategorien, og det er noget, som Udsatterådet selv har brugt lang tid på at definere.

- Er en enlig mor med tre børn udsat? Det er svært at vurdere. Du kan for eksempel også sagtens være handicappet uden at være udsat, ligesom du omvendt kan være arbejdsløs uden at være udsat. Så vi har været nødt til at lave en afgrænsning, som man kan blive klogere på inde på kommunens hjemmeside, siger næstformanden, der ikke vil afvise, at afgrænsningen vil ændre sig undervejs, som Udsatterådet arbejder og mere finder sit fodfæste.

Styrke i mixet

Og i det arbejde har det indtil videre vist sig at være meget godt, at Udsatterådet består af et mix af forskellige faggrupper og almene borgere, påpeger Jannis Mitilineos, som oprindeligt kom med i rådet som brugerrepræsentant, da han har en fortid som misbruger, men i dag er stoffri og er i gang med en uddannelse.

Han fortæller om, hvordan han først lod sig styre af sin baggrund, da han var med til at starte rådet op sidste år, og efterfølgende er blevet klogere på manglen i det.

- Jeg tænkte misbrugere, misbrugere og misbrugere. Men så er der et af rådets medlemmer fra Handicaprådet, der påpegede, at man også kan være udsat ved at sidde i kørestol, fordi man så ikke nødvendigvis kan komme til tandlægen, da det er få klinikker i Middelfart Kommune, hvor der ikke er trapper op til. Og jeg tænkte: Hvad for noget?

- Så jeg måtte erkende, at det hele ikke bare handler om min lille boble, og hun lærte omvendt noget om misbrugsmiljøet. På den måde er det meget fedt, fordi man lærer at se flere sider, og det bliver ikke så ensporet, påpeger næstformanden.

  • Hansen_Anne_Vegeberg

    Af:

    Jeg er journalist på Fyens Stiftstidendes redaktion i Middelfart, hvor jeg blandt andet dækker det politiske liv og kommunens udvikling - særlig på børn-, unge- og øvrige socialpolitiske områder.

Mere om emnet

Se alle
Kolding tænker i bredde med sit udsatteråd: Prioriterer både medarbejdere og brugere

Kolding tænker i bredde med sit udsatteråd: Prioriterer både medarbejdere og brugere

Tre politiske meninger: Ingen tvivl om behovet for Udsatterådet

Tre politiske meninger: Ingen tvivl om behovet for Udsatterådet

Privat initiativ: Brugere på Værestedet Broen til livet fik gratis julemad

Privat initiativ: Brugere på Værestedet Broen til livet fik gratis julemad