Den arkæologiske udgravning på hjørnet af Middelfart Kirkes grund bærer præg af bysamfundenes enormt lange funktionstid, oplyser museumsinspektør.

Middelfart: Der er først deadline til april, og som altid er der taget højde for, at arkæologiske udgravninger kan trække ud. Så museumsinspektør Maria Lauridsen er på nuværende tidspunkt ikke bekymret for, at hendes arkæologer fra Odense Bys Museer nok skal nå at blive færdig med deres gravearbejde, som i øjeblikket finder sted på hjørnet af Middelfart Kirke.

Men som altid er det en udfordring at udgrave i en gammel bymidte, påpeger hun:

- Vi er kun halvvejs nu, men vi kan se, at vi formentlig har fundet det kapel, som vi har forventet skulle ligge der, og så har vi fundet noget belægning der, som formentlig hører til - og så har vi begravelserne. Og vores største arbejde lige nu er at finde hoved og hale i de begravelser, fordi det er et rod, da der er sket så meget gennem årtierne.

Arkæologer på spil

Da Klimaby-projektet er gået ind i delområde 3 - det såkaldte Bykvarter, som omkranser den gamle middelalderby - er arkæologer fra Odense Bys Museer kommet på banen for at forundersøge og eventuelt udgrave jorden ved Middelfart Kirke.

Tilbage i november startede de med at forundersøge jorden på hjørnet af Brogade og Algade, hvor kirken ligger. Her fandt man en gammel brostensbelægning samt knogler fra begravelser - og som resultat heraf blev en decideret udgravning bestilt, som vil løbe frem til april.

Og siden midten af januar har de forundersøgt jorden foran kirken ud til Algade, hvor man ved, at der var anlagt kirkegård frem til starten af 1800-tallet.

Ifølge museumsinspektøren er udfordringen at finde ud af, hvad der er ældst og yngst af de skeletter, som arkæologerne finder - og det er lettere sagt end gjort, da gravpladserne er umærkede og placeret i flere lag. Dertil kommer, at flere af dem i nyere tid er blevet forstyrret, fordi man har fjernet nogle begravelser for at gøre plads til nye.

Bylivet lever

Og de samme forstyrelser gælder bygningsværkerne. Arkæologernes søgen efter det gamle Trefoldighedskapel, som man fra arkiverne ved blev opført på det pågældende hjørne i 1400-tallet, er også udfordret, fordi man tilsyneladende i 1600-tallet har tilladt sig at tage mursten fra kapellet, som var i forfald, og genbruge dem til at udbedre kirkegårdsmuren.

- Nogle steder har man også været så effektive, at man har fjernet fundamenterne, så man rammer ned i nogle af de ældre grave og har så lagt nye grave. Og når du kommer længere op i tiden, så begynder man oven i købet at grave elkabler ned. Så det bliver en blanding af det hele, forklarer Marie Lauridsen, som dog erkender, at det ikke kommer bag på arkæologerne, at der hersker et rod i jorden på hjørnet af Middelfart Kirke.

- Det er egentlig det, der sker inde i byerne. Der sker rigtig meget gennem tiden, fordi der bliver ved med at bo folk der, og området derfor får en enorm lang funktionstid. Så det er helt forventeligt. Det er bare knap så spændende for os at grave kabler ud, konstaterer museumsinspektøren og griner.

  • Hansen_Anne_Vegeberg

    Af:

    Jeg er journalist på Fyens Stiftstidendes redaktion i Middelfart, hvor jeg blandt andet dækker det politiske liv og kommunens udvikling - særlig på børn-, unge- og øvrige socialpolitiske områder.

Mere om emnet

Se alle
Arkæologisk jackpot: Hospitalsfundament og 200 år gammel kvindegrav fundet

Arkæologisk jackpot: Hospitalsfundament og 200 år gammel kvindegrav fundet

Delvis udgravning af kvindegrav: Kirke holder fast i makeover

Delvis udgravning af kvindegrav: Kirke holder fast i makeover

Efter arkæologiske fund: Kirkejord skal udgraves

Efter arkæologiske fund: Kirkejord skal udgraves