Middelfart rammes af flere og flere indbrud i skure og garager. Politiet starter derfor nu en særlig efterforskning

Der er færre indbrud i folks hjem i Middelfart. Men det betyder ikke, at indbrudstyvene ikke er på spil på din grund og ude efter dine ting.

Der er nemlig til gengæld sket en stigning i antallet af indbrud i udhuse, skure, garager og fritidsboliger i løbet af de seneste måneder, og det har nu fået lokalpolitiet i Middelfart til at starte en særlig efterforskning.

- Vi får flere og flere anmeldelser om den slags, så vi har sat en erfaren efterforsker til at se nærmere på netop de sager for at spotte eventuelle mønstre og lignende. Men vi er desværre ikke nærmere end det på nuværende tidspunkt, fortæller politiassistent Preben Skytthe fra lokalpolitiet.

En stor værdi

Der var ellers registreret et lavere antal anmeldelser om indbrud i garager og udhuse i løbet af de første tre kvartaler af 2015 sammenlignet med året før.

Men i løbet af de sidste tre måneder af det forgangne år er det pludselig tredoblet fra cirka ni anmeldelser per kvartal til hele 27 anmeldelser.

Politiet anbefaler folk at få sikret deres ubeboet bebyggelse, ligesom det er en god idé at få skrevet serienummeret på selv plæneklipperen eller boremaskinen ned.

- For hvis vi så falder over tyvekoster, der passer på et signalement, så kan vi bedre koble det tilbage til dets oprindelige ejermand, oplyser Preben Skytthe.

  • Hansen_Anne_Vegeberg

    Af:

    Jeg er journalist på Fyens Stiftstidendes redaktion i Middelfart, hvor jeg blandt andet dækker det politiske liv og kommunens udvikling - særlig på børn-, unge- og øvrige socialpolitiske områder.