Tre år var ikke nok: Middelfart Kommune fortsætter kampen mod kæmpe bjørneklo

Alene i 2018 er er kæmpe bjønreklo fundet på 300 matrikler i Middelfart Kommune. Arkivfoto

Tre år var ikke nok: Middelfart Kommune fortsætter kampen mod kæmpe bjørneklo

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Tre års intensiv kamp har ikke været nok til at få bugt med den invasive plante. Politikerne i Miljø- og Energiduvalget har derfor besluttet at forsætte indsatsen i yderligere tre år.

Nordvestfyn: Tre års intensiv kamp mod kæmpe bjørneklo har ikke været nok til at udrydde den invasive art på Nordvestfyn. Politikerne i Miljø- og Energiudvalget har derfor på deres seneste møde besluttet af forlænge indsatsen i yderligere mindst to år.

- Bekæmpelse af kæmpe bjørneklo udgør en vigtig investering i kommunens naturpleje, da planten har en voldsom frøspredning og skygger andre planter væk med sine store blade. Det betyder, at levesteder for mange planter, insekter og andre dyr forsvinder. Desuden øges risikoen for jorderosion langs vandløb, fordi den naturlige plantevækst forsvinder. Det kan samtidig være risikabelt at færdes, hvor den vokser, fordi plantesaften er giftig og kan give voldsomme eksemlignende udslet, forklarer Erik Madsen fra kommunes miljø-forvaltning.

En borgerpligt

Med vedtagelse af kommunens indsatsplan blev kommunens borgere forpligtet til at bekæmpe planten på deres ejendomme.

Bekæmpes planten ikke tilstrækkeligt, tager forvaltningen kontakt til ejer af arealet. Såfremt bekæmpelse stadig ikke iværksættes, startes påbudssag. Hvis et påbud ikke overholdes, bestiller Middelfart Kommune bekæmpelse af planten på lodsejers regning.

Ud af de knap 300 registrerede ejere af ejendomme i kommunen med kæmpe bjørneklo blev der i 2018 startet påbudssag om bekæmpelse på 12 ejendomme. Af disse påbudssager blev det nødvendigt at igangsætte kommunal bestilt bekæmpelse på fem ejendomme.

Sjældent uvilje

- I nogle af sagerne er problemet, at lodsejeren, trods god vilje, ikke selv er i stand til at bekæmpe planten. For generelt er hovedparten af lodsejerne velvilligt indstillede og de bekæmper selv planterne, oplyser Erik Madsen.

Erfaringerne efter de første tre bekæmpelsessæsoner er, at der stadig i 2018 er behov for jævnligt tilsyn og tæt dialog med lodsejerne igennem sæsonen.

- Hvis indsatsplanens mål om at få kontrol over problemet over en 10-årig periode skal nås, er det nødvendigt med en konstant, flerårig indsats, da frøene fra planten kan overleve i jorden i en længere årrække, siger Erik Madsen.

Han forventer, at udgifterne til opgaven kan reduceres, efterhånden som kendskabet til planten udbredes blandt borgere i kommunen. Den kommunale udgift har de første tre år været på 175.000 kroner, hvilket er mindre end budgetteret.

Tre år var ikke nok: Middelfart Kommune fortsætter kampen mod kæmpe bjørneklo

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce