Huslejenævnet i Middelfart har givet 11 lejere fra Sønder Alle i Strib medhold i, at de har betalt for meget i husleje. Men nu har udlejeren anket til Boligretten.

Efter flere måneders hård kamp i Huslejenævnet, lykkedes det endelig lejerne på Sønder Alle 43-47 i Strib at få medhold i deres sag mod udlejeren, Administrationsfirmaet Møllebo Aps.

Men glæden over at få reduceret huslejen med tilbagevirkende kraft for 2014 og 2015 var kortvarig for lejerne, som efter blot et par uger måtte sande, at boligselskabet har anket til Boligretten.

- Det vidste vi jo godt, at de ville gøre. Så det er vi ikke så overrasket over, men det ville da have været dejligt, hvis de bare ville have taget imod kendelsen, siger Jan Thomhav, der er formand for beboerrepræsentationen på Sønder Alle 43-47.

Efterlyser dokumentation

De er i alt 11 lejere - 10 nuværende og én tidligere - der har indbragt boligselskabet for Huslejenævnet i Middelfart med den begrundelse, at huslejen i strid med den gældende boliglovgivning var sat for højt.

Og det har nævnet altså vurderet, at de har ret i - blandt andet med den begrundelse, at udlejeren ikke har kunnet fremlægge dokumentation for, at der er sket gennemgribende forbedringer af boligerne.

Det har han ellers påstået, at der er, hvilket skal forklare den høje leje, der i ét af tilfældene har været sat mere end 1000 kroner for højt om måneden, ifølge Huslejenævnet.

Samlet set skal Møllebo Aps derfor betale 660.000 kroner tilbage til de i alt 11 lejere.

Advokat Claus Munk, der fører sagen for nogle af lejerne, påpeger, at det bliver op af bakke for Møllebo Aps at få ændret kendelsen i Boligretten:

- Det er for tidligt at udtale sig om, hvad man kan forvente af afgørelse fra Boligretten. Men hvis udlejer ikke kan dokumentere den gennemgribende forbedring af boligerne på nogen måde, så har Boligretten efter min opfattelse ikke ret meget andet valg end at gentage Huslejenævnets afgørelse, siger advokaten.

- Men hvis der pludselig præsenteres dokumentation, eller udlejeren kan få påvist forbedringer ved hjælp af syn og skøn, så er det ikke til at forudsige, hvad sagen så ender med. Det er dog meget op ad bakke for udlejeren, tilføjer han.

Lang kamp om meget mere

Administrationsselskabet Møllebo Aps har igennem flere år været omtalt i den lokale presse grundet kontroverser mellem selskabets ejere, Jon og Karin Hilmer, og selskabets lejere - og det har ikke altid blot været en strid om huslejen, men også om uoptimale boligforholde som ingen varme, brandfare og asbest i kælderen.

Siden 1998 har der været rekordmange sager mod selskabet i Huslejenævnet i Middelfart, flere sager i Foged- og Boligretten, og Lejernes LO beskrev tilbage i oktober Jon Hilmer som en gammel kending, der gerne trækker tingene i langdrag.

Jan Thomhav fra beboerrepræsentationen på Sønder Alle 43-47 fastslår dog, at lejerne der på ingen måde er klar til at give op, som mange andre har gjort tidligere.

- Det, at vi fik medhold i Huslejenævnet, fortæller os jo, at det, vi hele tiden har vidst, var rigtigt, siger han.

Ejerne af Møllebo Aps har ikke ønsket at udtale sig om sagen, og det er ikke lykkedes at få fat på boligselskabets advokat.

  • Hansen_Anne_Vegeberg

    Af:

    Jeg er journalist på Fyens Stiftstidendes redaktion i Middelfart, hvor jeg blandt andet dækker det politiske liv og kommunens udvikling - særlig på børn-, unge- og øvrige socialpolitiske områder.