Hvis Bridgewalking på den gamle Lillebæltsbro får permanent tilladelse til opgang fra den jyske side, kan det komme til at koste Banedanmark og Fredericia Kommune penge.

Der er endnu ikke givet en permanent tilladelse til Bridgewalking på den gamle Lillebæltsbro. Advokaten for beboerne under den gamle Lillebæltsbro mener, at opgangen fra Jyllandssiden ikke skal have godkendelse og truer med erstatningskrav mod både Fredericia Kommune og Banedanmark, hvis det sker.

Fyns Politi har trods en otte punkter lang indsigelse fra beboernes advokat nu forlænget den midlertidige tilladelse til aktiviteteten. Det skete formelt den 17. december. Tilladelsen gælder nu frem til 31. marts 2016.

"Forlængelsen af den midlertidige tilladelse sker på baggrund af, at sagsbehandlingen endnu ikke er afsluttet. Der er fortsat ikke taget stilling til den endelige tilladelse" , meddeler Fyns Politi.

Forlystelse

Det fremgår af den korrespondance mellem Fredericia Kommune, Fyns Politi, advokaten og Bridgewalking-selskabet, som avisen har fået aktindsigt i.

Bridgewalking betragtes som en såkaldt forlystelsesaktivitet, som skal godkendes af politiet. For Bridgewalking er det tilladelsescenter Fyn under Fyns Politi, som er myndighed.

Beboerne under Lillebæltsbroen på den jyske side har til gode at se godkendelsen fra Fyns Politi.

- Vi kan ikke få godkendelsen at se, og det synes vi virker mystisk. Det lyder som om, der ikke er en tilladelse, siger en af beboerne, Michael Mai.

Beboernes advokat sendte i september en række indsigelser til Fyns Politi i forhold til forlystelsen. De otte indsigelser har Fyns Politi bedt parterne forholde sig til, og det indgår nu i den endelige sagsbehandling.

Bridgewalking har været under forberedelse siden 2010, men det var først i oktober 2014, at Fredericia Byråd besluttede at bevilge 2,5 mio. kroner til, at der kunne etableres en opgang fra den jyske side, så begge kommuner for alvor blev en del af projektet.

Først da den beslutning var taget, blev beboerne ved broen inviteret til orienteringsmøde. Det skete i marts, og mødet resulterede blandt andet i, at kommunen opgav at lave busparkering ved Snoghøj Bådelaug.

Ved yderligere en række møder har beboerne tættest på broen været inddraget, og i september blev der afviklet evalueringsmøde, hvor man fremlagde løsningen på larm fra kæderne, men samtidig konstaterede, at der ikke kunne afskærmes yderligere for at undgå kig ned i haverne.

Nye tiltag

Ifølge svaret fra kommunen er der i sommerens løb blevet droslet næsten helt ned på ture fra Jylland for at imødekomme naboerne, som føler sig stærkt generet af, at folk går hen over deres haver og kan kigge ned.

Der er indført headset til alle brovandrere, og der arbejdes på en løsning til at fjerne støjen fra kæderne.

På det seneste har et nyt støjproblem meldt sig, og der er lave aftale med beboerne om, at de slår alarm, når hyleriet opstår.

Beboerne skal tage notat om varighed og vejrforhold. Desuden vil der blive opsat måleudstyr, og teknikere vil så vidt muligt skynde sig til broen, når der opstår larm.

Mere om emnet

Se alle
8
Bridgewalking: Snart bliver støjen mindre

Bridgewalking: Snart bliver støjen mindre

Skulderklap til Bridgewalking Lillebælt

Skulderklap til Bridgewalking Lillebælt

3
Bro-succes koster kassen

Bro-succes koster kassen