Middelfarts produktionsskole og ungdomsskole samarbejder om danskundervisning til flygtninge. Det handler om integration og et fælles ansvar. Og så koster det ikke nogen af skolerne noget.

Middelfart: Siden februar har nogle af de syriske flygtninge fra Middelfart Ungdomsskoles modtagerklasser kunnet få danskundervisning to eftermiddage om ugen på Middelfart Produktionsskole.

En aftale, som ikke koster noget ekstra. I stedet er der tale om en slags byttehandel.

I første omgang manglede produktionsskolen en matematiklærer, som kunne føre nogle af skolens elever til eksamen på folkeskoleniveau, fortæller Julie Krarup, leder af produktionsskolen i Middelfart.

- Vi kan ikke selv lave kompetencegivende eksamener, fordi vi er en produktionsskole, og det køber vi derfor i ny og næ undervisere fra andre skoler til at gøre. Men i dette tilfælde blev vi enige med ungdomsskolen om, at vi omvendt kunne tilbyde deres flygtningeelever noget. Her kommer flygtningene ud blandt danske unge på samme alder, og nogle som også er på vej videre til andre uddannelser. Så er der også noget andet at spejle sig i, og det, tror vi, er rigtig sundt, uddyber hun.

Produktionsskolen låner dermed en matematiklærer og giver omvendt undervisning til flygtninge fra ungdomsskolen. Birgitte Dyrbye Jensen, leder af Middelfart Ungdomsskole, ser aftalen som et integrationsredskab.

- Det er ikke fordi, vi ikke kan finde ud af at undervise i dansk hos os. Samarbejdet er en måde, hvor elever hos os, som har behov for det, bliver introduceret til andre danske miljøer og sociale cirkler, siger hun.

Ikke rekrutteringsredskab

Selvom én flygtningeelev fra undervisningssamarbejdet er begyndt på produktionsskolen, er aftalen ikke et nyt rekrutteringsredskab.

- Føler elever sig klar til at komme direkte i en ungdomsuddannelse, så er det rigtig godt, og så skal de selvfølgelig ikke først gå her. Det er kun, hvis der er et reelt behov, at de skal starte hos os, siger leder af produktionsskolen Julie Krarup

Hvis behovet fortsætter, vil begge ledere gerne videreføre ordningen.

- Vi har længe haft et godt samarbejde med produktionsskolen, hvor vi forsøger at hjælpe hinanden, og det vil vi fortsætte med. Og så hedder ungeindsatsen i Middelfart jo fælles unge, fælles ansvar, og det tager vi faktisk seriøst og tror på, siger ungdomsskolens Birgitte Dyrbye Jensen.

  • fyens.dk

Mere om emnet

Se alle
Kæmper med sproget: Tre unge flygtninge med hver sin drøm

Kæmper med sproget: Tre unge flygtninge med hver sin drøm

Ungdomsskole tager mod flygtninge

Ungdomsskole tager mod flygtninge