Så foreligger regnskabet for Ejby Kommunes nye plejecenter Egebo. Det lyder på 15.200.968 kroner, hvor håndværkerudgifterne er den største post med godt 11,3 mio. kroner.

Inventaret løber op i godt 1,6 mio. kroner og grundudgifterne i 618.515 kroner, hvortil kommer omkostninger på godt 1,6 mio. kroner.

Der er tale om en merudgift på godt 374.000 kroner i forhold til de bevillinger på henholdsvis 10 mio. kroner og knap 1,8 mio. kroner, som blev sat af i henholdsvis 20002 og 2004.

I forhold til de bevillingsmæssige forudsætninger er der også afholdt ekstraordinære udgifter på 161.500 kroner til Odense Bys Museers arkæologiske undersøgelser og 59.000 kroner til flytning af en vandledning.