Nørre Aaby Skoles sfo-pædagoger skal styrke børnene - også i skoletiden
NØRRE AABY: Egentlig lyder det temmelig oplagt, men Nørre Aaby Skole er de første til at tage skridtet - i hvert fald på Fyn.

Fra næste skoleår er det meningen, at pædagogerne fra sfo'en i højere grad skal samarbejde med de yngste klassers lærere.

Blandt andet skal der arrangeres ugentlige temadage, hvor pædagogerne tager nogle af børnene med, mens klasselærerne beholder resten.

På den måde bliver der tid og rum for både pædagoger og lærere til at gå i dybden med et område, som netop den børnegruppe har behov for.

Lege-gårdvagter

Temadagene er et nyt skidt for pædagogerne, og ifølge sfo-leder Kim Madsen har de taget godt imod det.

Ordningen træder i kraft fra næste skoleår, hvor skolen samtidig introducerer "frikvarterspædagogik".

- En gårdvagt har typisk været en lærer, som kommer direkte fra en time, og som skal videre til den næste, fortæller Kim Madsen.

Nu er det i stedet meningen, at pædagogerne skal overtage vagten, hvortil de kan planlægge forskellige lege.

- Men det er frikvarter, så børnene kan vælge til eller fra, pointerer Kim Madsen.

Fra skolebestyrelsens side er der stor opbakning til den nye måde at samarbejde på mellem skole og sfo.

Bestyrelsesformand Bjarne Frandsen er begejstret.

- Jeg er selv efterskolelærer, så det tiltaler mig meget, fortæller Bjarne Frandsen.

Vi vil hinanden

At samarbejdsformen opstår på netop Nørre Aaby Skole tilskriver skoleleder Lars Drud, at samarbejdet i forvejen er godt.

For eksempel sidder sfo'ens leder i samme bygning som skolens ledelse.

- Vi har en beslutning om, at vi vil hinanden, siger Lars Drud.
  • Fyens Stiftstidende