Fjeldsted-Harndrup Gymnastikforening i rivende udvikling med flere gymnaster og sund økonomi

Fjeldsted/Harndrup: Gymnastikforeningen Fjelsted-Harndrup, GFH, har i mere end én forstand overskud. På foreningens generalforsamling forleden blev der ikke alene præsenteret et regnskab med en sund økonomi. Men også formandens beretning viste, at Middelfart Kommunes største forening målt i medlemstal er i fortsat udvikling og med overskud til at tage nye aktiviteter op.

Charlotte Tubæk overtog for et år siden formandsposten. I sin beretning fortalte formanden om masser af aktiviteter og opvisninger, stigende medlemstal. Og om hvordan foreningen har udnyttet de muligheder, der er kommet med den nye Hal2  og springcenter i Brenderup Aktivitetscenter.

Formanden sendte til sidst en stor ros og tak til foreningens næsten 100 instruktører og hjælpere samt andre frivillige for deres indsats i 2016.

Bestyrelsen ser ud som følger: Formand Charlotte Tubæk, kasserer Kim Krogh Jensen, sekretær Lotte Camargo, næstformand og PR ansvarlig Vibeke Nørby, sponsoransvarlige Dorthe Glesner og Henrik Rydeberg Jensen samt Kim Kallesøe og Lars Andersen. (pcb)