I stedet for at skære ned på servicen vil SF have en skattestigning. Det kan blive vanskeligt, vurderer kommunens økonomichef

Nordvestfyn: Skatten bør sættes op i stedet for at blive ved med at skære ned på serviceniveauet.

Det mener SF, som vil gå ind til dette års budgetforhandlinger med ønsket om en stigning på personskatten og grundskylden.

Regeringen har pålagt kommunerne at spare én procent årligt på servicen frem til 2019 - det såkaldte omprioriteringsbidrag.

Sådan får man lov til en skattestigning

Kommunerne må ikke bare hæve skatten, men de har - inden for en aftalt ramme mellem KL og regeringen - mulighed for at få søge om flere skatteindtægter. Det kræver, at der også er kommuner, der nedsætter skatten tilsvarende.

I 2015 var rammen på 200 millioner kroner. Sætter man skatten op uden for den ramme og uden tilladelse, kræver staten 75 procent af provenuet det første år, 50 procent de næste to år og 25 procent det fjerde år.

Seks kommuner har fået lov at sætte skatten op i år uden straf.

Kilde: Fyens Stiftstidendes arkiv

For Middelfart Kommunes vedkommende betyder det 15 millioner kroner i 2017 stigende til 30 og 45 millioner de efterfølgende år.

- Vi kan enten gøre det ved at skære ned, effektivisere, være innovativ eller søge om en skattestigning.. I de seneste seks år har Middelfart Kommune gået vejen, der hedder nedskæringer, effektviseringer og nytænkning. Nu tænker vi, at vi er nået så langt ind med besparelser, at vi er nødt til at gå hen ad en nyt spor, så der ikke bliver skåret ned på børnehaver, skoler eller ældrepleje. Derimod kan vi kigge på, om der er en mulighed for, at borgerne betaler en lille smule mere i skat, siger Mikkel Dragmose-Hansen, som sidder i byrådet for SF.

Han påpeger, at skattetrykket i Middelfart Kommune ikke er så højt som i mange andre fynske kommuner og kommunerne i Trekantområdet.

- Eftersom det er seks år siden, vi senest har drøftet noget om skatter, vil SF i Middelfart indstille, at vi søger om lov til at få hævet skatten, siger Mikkel Dragmose-Hansen.

Han har lavet en udregning for, hvad det kommer til at betyde for den enkelte borger i kommunen.

- Hvis vi skal have dækket de 15 millioner kroner, svarer det til, at man hæver personskatten med 0,2 procentpoint og grundskylden med én promille. Det svarer til, at borgerne betaler cirka 80 kroner ekstra om måneden i gennemsnit mod, at man ikke skærer i velfærden, siger Mikkel Dragmose-Hansen.

Hvis SF får stemt forslaget igennem, vil skatteprocenten være 26, mens grundskylden stiger til 22,29 promille.

Mikkel Dragmose-Hansen fremhæver, at en skattestigning også har været på tale i Odense for nylig, og selvom budgettet for de kommende år først skal falde på plads til efteråret, mener han, at tidspunktet er det rette til en diskussion om emnet.

Kan blive svært at få lov

Ifølge Middelfart Kommunes økonomichef Thomas Foged kan det blive vanskeligt for kommunen at få ført en skattestigning ud i livet, hvis byrådet beslutter sig for at søge om det.

Hidtil har staten afsat en pulje til de kommuner, der ønsker en skattestigning, men hvis kommuner som for eksempel Odense gør det samme, kan der blive rift om puljen på 200 millioner kroner, som den lød på i 2015.

- Med de parametre, der har været de senere år, tror jeg ikke, at Middelfart Kommune ligger først for til at få lov til at sætte skatten op, vurderer Thomas Foged.

Parametrene er for eksempel udfordringer i forhold til udgifter til førtidspension og kontanthjælp samt skatteindtægter.

  • Skovrider_Henrik_(2015)_016

    Af:

    Jeg er journalist på Fyens Stiftstidendes redaktion i Middelfart, hvor jeg blandt andet dækker det politiske liv og kommunens udvikling.

Mere om emnet

Se alle
SF: Ingen andre muligheder

SF: Ingen andre muligheder

Flertal mod skattestigning tegner sig

Flertal mod skattestigning tegner sig

Sådan får man lov til en skattestigning