Når Bupl og KL mandag den 20. marts afholder en konference om pædagogisk faglighed i Kolding, vil Middelfart være repræsenteret med Østre Skole som eksempel.

Middelfart/Kolding: Østre Skole, der er beliggende i Middelfart bymidte, har tidligere gjort sig bemærket med at have pædagoger til stede i de almindelige klasser med henblik på at optimere inklusionen.

Nu viser det sig så, at skolen vil blive brugt som et eksempel på, hvordan pædagogerne kan bidrage til elevernes læring og trivsel i folkeskolen, når pædagogernes fagforening Bupl i et samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) på mandag afholder en konference om netop dette i Kolding.

Fakta om Østre Skole

Østre Skole i Middelfart er en kompleks skole med to spor af almindelige 0.-9. klasser, syv specialklasser og to modtagelsesklasser.

Derudover er der tilknyttet heldagsklasser med normalt begavede, men sårbare børn til skolen.

For hver afdeling - det vil sige indskoling, mellemtrin og udskoling - er der tilknyttet en fuldtidsansat inklusionspædagog.

Deres arbejde varierer, men overordnet set handler det om at sikre trivsel, god kontakt og adfærd børnene imellem.

Der er derfor både klasseinteraktion, gruppeinteraktion og individuel interaktion med eleverne, ligesom lærere og forældre kan spare med pædagogerne.

Ifølge Undervisningsministeriet er elevfraværet på Østre Skole 0,4 procentpoint lavere end landsgennemsnittet.

På to ud af fire trivselsindikatorer scorer skolen højere end landsgennemsnittet - det vil sige i forhold til "Støtte og inspiration" samt "Ro og orden".

På de resterende to trivselsfaktorer - social og faglig trivsel - balancerer de med landsgennemsnittet.

Her vil pædagogisk indskolingsleder fra Østre Skole, Nathalie Böttcher, således deltage i en paneldebat, hvor hun blandt andet vil komme ind på arbejdet med pædagoger i klasserne på Middelfart-skolen.

Konferencen mandag finder sted som følge af et overenskomstprojekt, hvor Bupl og KL har set på, hvordan pædagogernes faglighed og kompetencer konkret kan bidrage til alle børns læring og trivsel i skolen.

- På den baggrund er der indhentet gode eksempler på inddragelse af pædagoger i elevernes læringsmiljøer, oplyses det i nyheden om konferencen på KL's hjemmeside.

Skoleleder på Østre Skole, Frank Forsberg Petersen, er rigtig glad for fremhævelsen:

- Det er fantastisk, at vi kan være sådan en foregangsskole på, at der rent faktisk er pædagoger, der fungerer rigtig godt ind i skoledagen både i forhold til trivsel, inklusion og faglig udvikling, siger han.

Tilbage i august afslørede en landsdækkende trivselsmåling, at fire ud af fem elever i Middelfart Kommunes grundskoler var glade for at gå i skole.

  • Hansen_Anne_Vegeberg

    Af:

    Jeg er journalist på Fyens Stiftstidendes redaktion i Middelfart, hvor jeg blandt andet dækker det politiske liv og kommunens udvikling - særlig på børn-, unge- og øvrige socialpolitiske områder.

Mere om emnet

Se alle
Fire ud af fem børn er glade for at gå i skole Middelfart Kommune

Fire ud af fem børn er glade for at gå i skole Middelfart Kommune

Pædagog til stede i alle klasser

Pædagog til stede i alle klasser

Fakta om Østre Skole