HÅRE: Inden længe kan Middelfart Kommune byde på endnu en naturperle.

På onsdag 4. juni er der officiel indvielse af et naturprojekt i Håre Mose og Brænde Ådal.

Kommunen har sammen med lodsejeren, Frank Uhrenholt, gennemført en omfattende naturgenopretning i området.

Pilekrattet i mosen er blevet fjernet, og vandstanden er ved at blive hævet. Også skovarealerne ned mod Brænde Å er der tyndet ud i, så området fremstår mere åbent end før.

Derfor er det nu muligt at gå en længere tur ad trampestier og skovveje i området ved Håre Mose og Brænde Ådal.

Naturprojektet indvides af borgmester Steen Dahlstrøm og Frank Uhrenholt, og fremover vil Danmarks Naturfredningsforening arrangere en række ture til området.