Som et led i vedligeholdelsen af vejene i Middelfart Kommune, lægges der asfalt på nogle steder fra 26. juli til slutningen af august.

De veje, der vedligeholdes er Bornholmsvej, Chr. Danningsvej, Ellebækvej, Fynsvej, Kasnosevej, Hindsgavl Allé, Karensmindevej, Kløvervej, Lyøvænget, Mølleløkken, Røjle Møllevej, Sjællandsvej, Skovgården, Sofiendalvej og Udsigten.

Men arbejderne foregår ikke nødvendigvis i den nævnte rækkefølge.