NORDVESTFYN: Omkring 75.000 kroner bliver det til, når Middelfart, Ejby og Nørre Aaby Kommuner samlet støtter ofrene for flodbølgen i Sydøstasien med to kroner pr. indbygger.

- Det er indstillingen til økonomiudvalgene, siger Ejbys borgmester Claus Hansen (V) efter et fælles møde i går for borgmestrene i de tre kommuner, som skal sammenlægges til én.

Men allerede tirsdag aften måtte Claus Hansen ved den traditionelle nytårskoncert i Ejby Hallen mærke dirigent Børge Wagners øjne i nakken. Aftenen forinden var der nemlig nytårskoncert i Haarby, hvor det samtidig blev meddelt, at der herfra var støtte til ofrene.

Kommunernes Landsforening mener, det som udgangspunkt er en statslig opgave at yde humanitær hjælp i anledning af katastrofer. Det er dog fast antaget i praksis, at kommuner uanset det nævnte udgangspunkt ikke er afskåret fra at yde en i forhold til kommunens budget begrænset eller bagatelagtig rent humanitær hjælp i sådanne tilfælde. Det er forudsat, at hjælpen ikke i øvrigt ledsages af udenrigspolitiske udtalelser eller tilkendegivelser. Noget bestemt maksimum for hjælpens størrelse kan ikke angives. For i videst muligt omfang at sikre, at hjælpen anvendes til det forudsatte formål, er den mest tilrådelige fremgangsmåde, at hjælpen ydes eller kanaliseres gennem en hjælpeorganisation.