Jordvolde skal afskærme stor minkfarm ved Brenderup, som stadig er en torn i øjet på naboerne.

Der var stor blæst om etableringen af en af Danmarks største minkfarme, der ligger på Vejrupvej ved Brenderup i Middelfart, da planerne kom frem i 2013.

To år senere er stemningen mellem naboerne og minkavler Erik Møller Hansen ikke blevet bedre, selvom Erik Møller Hansen nu vil sætte to jordvolde op omkring den kommende udvidelse.

Formålet med de 2,5 meter høje jordvolde er at skærme minkfarmen af for naboerne.

- Vi ser positivt på det, for vi har en idé om, at det kan holde lugten lidt væk, siger Finn Andersen, hvis ejendom ligger blot 100 meter fra den snart 40.000 kvadratmeter store minkfarm.

Erik Møller Hansen søgte først på året om tilladelse til at placere to jordvolde nord og syd for udvidelsen.

Finn Andersen og hans hustru Pernille Herløv kom med en indsigelse mod den løsning, fordi de var bange for, at det ville virke som en lugttragt mod deres ejendom på Vejrup Mark, der ligger vest for minkfarmen. De foreslog i stedet en jordvold mod vest.

Det har Erik Møller Hansen accepteret og har droppet jordvolden mod nord.

- Det er første gang, der er blevet lyttet til os i hele forløbet, siger Finn Andersen, der dog alligevel ikke er blevet tilfreds med at være nabo til minkfarmen.

Klager over lugtgener

Selvom alle relevante myndigheder har godkendt minkfarmen, mener Finn Andersen ikke, at alt foregår efter bogen.

- Vi klager hele tiden. Hver gang, vi klager, bliver der ryddet op, så det er en evig klagen for at holde minkavleren i ave, siger naboen

Når der ifølge Finn Andersen ikke bliver gjort ordentligt rent, kommer der horder af måger, og der lugter mere.

- Når vi klager, forsvinder mågerne, og så lugter der ikke lige så meget. Vi klager til kommunen, for det hjælper ikke noget at klage til ham (Erik Møller Hansen, red.), siger Finn Andersen.

Han tror ikke, at han med tiden vænner sig til minkfarmen og det, der følger med.

- Når vi som nu har haft 8-10 dage med vind fra øst, så stinker der virkeligt slemt, siger Finn Andersen.

  • Skovrider_Henrik_(2015)_016

    Af:

    Jeg er journalist på Fyens Stiftstidendes redaktion i Middelfart, hvor jeg blandt andet dækker det politiske liv og kommunens udvikling.