Rikke Knudsen og Daniel Andersen forstår ikke, hvorfor Middelfart Kommune vil give tilladelse til boligbyggeri tæt på kysten.

Det er ikke alle, der ser frem til, at et nyt boligområde ser dagens lys ved Skrillinge Strand.

Et lokalplanforslag, hvor der er mulighed for op til 21 boliger ved Hestehaven og Skrillinge Strand, er sendt i høring. Der kan bygges boliger tre steder, og særligt det ene område er et torn i øjet på flere af de omkringboende.

Grunden er ejet af Allan Buch, der ud over at være formand for Bælternes Fiskeriforening og Middelfart Sparekasse er socialdemokratisk byrådsmedlem.

Blandt kritikerne er Rikke Knudsen og Daniel Andersen, som bor på Skrillinge Strand og bliver nærmeste nabo til udstykningen på Allan Buchs grund.

- Rent egoistisk set er det hele vores herlighedsværdi, der forsvinder. Når det er sagt, synes jeg, det er trist. Matriklen er registreret som særligt værdifuldt kystkulturmiljø, og dem er der er kun fire af i Middelfart, herunder Sildemarken. Så det er virkelig noget af kulturmæssig høj værdi, man vil begynde at bebygge, hvilket ifølge gældende lovgivning burde være fuldstændig umuligt, siger Daniel Andersen.

Allan Buch afviser kritikken. Han henviser til, at nye fiskemetoder har gjort, at området ikke længere skal bruges af fiskere og derfor ikke har kulturmæssig værdi for fiskeriet.

- Enten kunne vi plante juletræer og træer i det, eller også kunne vi udstykke. Hvorfor skulle jeg ikke have lov, når alle andre har? Jeg må vel udnytte en mulighed, selvom jeg sidder i byrådet. Det skal vel ikke komme mig til skade, siger han.

  • Skovrider_Henrik_(2015)_016

    Af:

    Jeg er journalist og jourhavende på Fyens.dk.