Middelfart Kommune har fået 24 af sine integrationsborgere i IGU-forløb siden oktober sidste år, og der er flere på vej takket være jobcentret.

Nordvestfyn: På mindre end et halvt år er det lykkedes at få hele 24 integrationsborgere fra Middelfart Kommune i IGU-forløb, og det skyldes især en ekstra indsats i Middelfart Job- og Vækstcenter, selvom det egentlig ikke var lagt op til at være en kommunal opgave.

- Siden oktober, hvor vi ansatte en IGU-konsulent, har vi sagt, at det godt kan betale sig for kommunen og vores flygtninge, at vi sætter ekstraordinære ressourcer af til lige nøjagtig den del, og jeg tænker, at vi er godt på vej. Jeg havde regnet med at have mere end 50 i IGU, inden året er omme. Så med 24 synes vi, at det går strålende, siger jobcenterchef Per Rasmussen.

Om Middelfart Kommunes IGU-indsats

Siden oktober 2016 har Middelfart Job- og vækstcenter haft en decideret IGU-konsulent ansat , og per 1. marts har Middelfart Kommune fået 24 integrationsborgere i IGU-forløb. De fordeler sig således:- 12 inden for gartneri (blandt andet PKM i Odense)

- Tre inden for hotel/restauration (Trinity i Fredericia samt Hindsgavl og Huset i Middelfart)

- Fem inden for transport og logistik (Godik i Ejby og Keolis i Odense)

- To inden for offentlig service (Vejdirektoratet)

- To ind for servicebranchen (Kvickly)

Derudover har Job- og Vækstcentret flere forløb i støbeskeen, ligesom der er nedsat en IGU-gruppe i Job7.dk-samarbejdeti Trekantsområdet, hvor den vil planlægge fælles IGU-forløb målrettet brancher med arbejdskraftmangel.

Han forklarer, at der er flere årsager til, at kommunen stabler IGU-forløb på benene, selvom det egentlig skulle være op til de enkelte parter på arbejdsmarkedet. Det skyldes blandt andet, at jobcentret har det bedste kendskab til de kompetencer, som kommunens enkelte integrationsborgere besidder.

- Derudover ligger der meget planlægning i at tilrettelægge de 20 ugers uddannelsesforløb, som typisk først skal oprettes, fordi de ikke i forvejen findes i en form, der passer til de her borgeres særlige udfordringer og forudsætninger - og det kan være for stor en opgave at klare alene for de fleste mindre virksomheder. Der stiller vi os så til rådighed, siger Per Rasmussen.

Om IGU

IGU står for Integrationsgrunduddannelse og er et resultat af trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter fra 17. marts 2016.Det tilbud, som oprettes rundt omkring i landet over en treårig forsøgsperiode med henblik på at hjælpe flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i aldersgruppen 18-40 år med at starte på en erhvervsrettet uddannelse og blive en del af det danske arbejdsmarked.Man skal have haft opholdstilladelse i Danmark i mindre end fem år for at indgå i ordningen.

Et IGU-forløb varer 24 måneder, hvoraf 20 uger skal være et undervisningsforløb, mens den øvrige tid bruges på job hos en virksomhed. Undervisningen koster ikke noget for virksomheden, og integrationsborgeren får ikke løn fra denne under sit skoleophold.IGU-stillingen er omfattet af den overenskomst, som gælder for virksomheden - herunder arbejdstid, overtidsbetaling og opsigelsesvarsler. Flygtningen aflønnes efter lærlingesatserne 1 og 2 på den pågældende erhvervsgrunduddannelse.Virksomheder, som ansætter en flygtning i en IGU-stilling, får en bonus på 20.000 kroner efter seks måneder og yderligere 20.000 kroner, når flygtningen har gennemført et fuldt toårigt IGU-forløb.

Jobcenterchefen påpeger dog samtidig, at det kræver et større koordineringsarbejde at finde flere virksomheder inden for det samme fag til at tage én eller to borgere i IGU, så man kan fylde et skræddersyet uddannelsesforløb. Og det forklarer, hvorfor hovedparten af de nuværende 24 IGU-elever skal uden for kommunegrænsen for at komme på arbejde.

- Det giver god mening med 20 ugers skoleophold, men havde det ikke været et krav, havde det været nemmere at finde virksomheder. Men nu hvor vi har fået mere erfaring med det, vil vi bestræbe os på at få flere lokale virksomheder med, hvor vi også trækker på vores tidligere indsatser for arbejdsløse, etniske danskere. Det vil dog nok altid være nødvendigt, at vi samarbejder på tværs af kommuner om det, fastslår Per Rasmussen.

  • Hansen_Anne_Vegeberg

    Af:

    Jeg er journalist på Fyens Stiftstidendes redaktion i Middelfart, hvor jeg blandt andet dækker det politiske liv og kommunens udvikling - særlig på børn-, unge- og øvrige socialpolitiske områder.

Mere om emnet

Se alle
Ahmad oplæres i slagter

Ahmad oplæres i slagter

Middelfart-projekt inspirerer til Hansenberg-uddannelse

Middelfart-projekt inspirerer til Hansenberg-uddannelse

Integration: Middelfart fremhæves på statsniveau

Integration: Middelfart fremhæves på statsniveau