Anne Marie Storm, som er ansat som citykonsulent og dermed varetager den daglige drift af Middelfart Handel og dens aktiviteter, stopper ved udgangen af januar 2018.

Middelfart: Efter seks år som initiativtager til og tovholder på mange af de aktiviteter, der er fundet sted og finder sted i Middelfart bymidte, har Anne Marie Storm valgt at sige sin stilling som citykonsulent i Middelfart Handel op for at søge nye udfordringer.

Det bekræfter hun over for Fyens Stiftstidende.

- Nu har jeg været i det her job i seks år, og jeg har gjort, hvad jeg kunne for byen. Og så kan det være fint med nogle friske øjne på, så der kan ske nogle andre ting i foreningen, og vi undgår det her med "Vi plejer". Det er nemlig no-go i jobbet. Man bliver nødt til at være åben, siger Anne Marie Storm, som ikke har et nyt job klar.

Lidt info

Anne Marie Storm har siddet som citykonsulent i Middelfart Handel de seneste seks år.Hun er oprindeligt bankuddannet og har været en del af handelslivet i Middelfart i godt og vel to årtier.

Middelfart Handel har i dag omkring  80 medlemmer, og jobbet som citykonsulent er en deltidsstilling på 25 timer om ugen.

Er man interesseret i at høre nærmere herom, kan man kontakte handelsforeningens formand, Kjeld Johansen, på mail: kjo@sparnord.dk.

Både hun og formanden for Middelfart Handel, Kjeld Johansen, afviser dog, at det skal opfattes som om, at de bryder grundet uoverensstemmelser eller lignende:

- Vi er kede af, at Anne Marie stopper, men vi skilles som rigtig gode venner, og det her handler ikke om andet, end at Anne Marie ønsker nye udfordringer, understreger handelsformanden, hvortil Anne Marie Storm supplerer:

- Jeg er bare nået dertil, hvor jeg gerne vil prøve noget andet, og da jeg er 54 år, så tænker jeg, at hvis jeg skal ud og have et nyt job, så skal jeg nok ikke vente fem år. Derfor må jeg rykke nu. Hvad det så er til, ved jeg ikke. Men jeg er åben for det meste, siger den afgående citykonsulent.

En afgørende juletid

Anne Marie Storm stopper også først ved udgangen af januar 2018, så hun slutligt kan tage den store julesæson med, og det betyder utroligt meget for Kjeld Johansen:

- Så skal vores medlemmer ikke være bekymret for: Hvad nu med julehandlen og julemarkedet, siger handelsformanden, der satser på, at Middelfart Handel i mellemtiden får ansat en ny citykonsulent med start fra nytårsskiftet, så der er et overlap på en måneds tid, hvor Anne Marie Storm kan være med til at oplære den nye konsulent.

- Vi har jo en forening, der stadig skal videreudvikles, og den findes i en by, der er godt drev i. Så vi har brug for én, der ligesom Anne Marie har en fleksibel indstilling til det at arbejde, og som er åben og opsøgende i forhold til vores bestående medlemmer - men også de nye, der kommer til, siger Kjeld Johansen.

  • Hansen_Anne_Vegeberg

    Af:

    Jeg er journalist på Fyens Stiftstidendes redaktion i Middelfart, hvor jeg blandt andet dækker det politiske liv og kommunens udvikling - særlig på børn-, unge- og øvrige socialpolitiske områder.