Mens andre kommuner indfører salt-rationering, kan bilisterne i Middelfart Kommune køre ud i visheden om, at der er salt nok til de nordvestfynske veje.

- Vi har salt nok og får leveret igen i morgen, så vi har ingen problemer, siger driftsleder Jørgen Lie fra Middelfart Kommunes entreprenørafdeling.
  • fyens.dk