Trods alternative forslag mener forvaltningen stadig, at daginstitutionen Søstjernen i Føns bør lukke.

Føns: Meget tyder på, at det ikke lykkes forældrene i Føns at bevare daginstitutionen Søstjernen som en kommunal institution.

I begyndelsen af februar indstillede Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget, at Søstjernen skulle lukke.

Lukningen har været i høring, og selvom flere høringssvar kommer med argumenter for, hvorfor Middelfart Kommune burde bevare institutionen i Føns, er indstillingen fra forvaltningen til politikerne stadig væk, at Søstjernen skal dreje nøglen om.

Forældrebestyrelsen har foreslået, at kommunen giver en ekstrabevilling på 500.000 kroner, indtil børnetallet er steget, mens lokaludvalget er kommet med den løsning, at den vil stille frivillige kræfter til rådighed i ydertimerne.

Forvaltningen har efterfølgende holdt et møde med bestyrelsen fra Nørre Aaby Børnehus, som Søstjernen hører under, samt lokaludvalgsformand Jette Erichsen.

På mødet blev de forskellige løsningsforslag diskuteret, men forvaltningen vender altså tommelfingeren nedad.

Byrådet sætter punktum

I sagsfremstillingen til udvalget, som skal diskutere sagen på tirsdag, står der, at de juridiske aspekter i frivillighed er blevet undersøgt, og det viser det sig, at det ikke ud fra gældende regler er muligt at praktisere frivillighed som erstatning for en politisk besluttet normering.

Forvaltningen går heller ikke ind for forslaget om en ekstrabevilling.

Det vil resultere i et lavere serviceniveau i resten af børnehuset eller en forringelse af servicen på hele dagtilbudsområdet, og det vil kræve en ændring af politiske vedtagelser på området.

Afgørelse i april

Når Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget har diskuteret sagen i denne uge, ryger den videre til Økonomiudvalget, inden byrådet træffer den endelige beslutning 4. april.

En forældregruppe i Føns har tidligere udtalt, at hvis kommunen beslutter sig for at lukke Søstjernen, vil forældrene arbejde for at oprette en privat institution i stedet, da hovedparten af dem ikke er interesserede i at flytte deres børn til Mikkelsbro i Nørre Aaby.

  • Skovrider_Henrik_(2015)_016

    Af:

    Jeg er journalist og jourhavende på Fyens.dk.

Mere om emnet

Se alle
Daginstitution fredes indtil videre

Daginstitution fredes indtil videre

Vrede forældre: Føns kæmper for byens fremtid

Vrede forældre: Føns kæmper for byens fremtid