Hans Berthel Jespersen, formand for Indslev Lokaludvalg, beskylder byrådet for at centralisere og udelukkende satse på Middelfart by

Indslev: Al udvikling sker i Middelfart by på bekostning af udviklingen i resten af Middelfart Kommune.

Det mener Hans Berthel Jespersen, der er formand for Indslev Lokaludvalg.

Han kom med sin kritik offentligt, da Middelfart Byråd vedtog budgettet for 2016.

På byrådsmødet tog han ordet i spørgetiden og kaldte den måde, politikerne fordelte pengene på, for en total skævvridning af kommunen.

Han har løseligt regnet sig frem til, at der er blevet investeret omkring én milliard offentlige kroner i Middelfart Kommunes største by siden kommunesammenlægningen, mens den resterende del af kommunen er blevet begunstiget med 150-200 millioner kroner i samme periode.

- Tingene sker i Middelfart. Man trækker 150 arbejdspladser fra Ejby og Nørre Aaby til det nye rådhus i Middelfart. Det går ud over handelslivet, og de gamle centerbyer lider mere eller mindre visnedøden, siger Hans Berthel Jespersen.

Samarbejde uden mandat

Han mener, at en stor del af ansvaret for den udvikling ligger placeret hos de 25 folkevalgte i Middelfart Byråd.

- Man har en kommunalbestyrelse til at tage vare på, at sådan noget ikke sker. De interesserer sig kun for deres egne forhold i Middelfart, og hvis de endelig kigger ud, er det mod Jylland, siger Hans Berthel Jespersen med henvisning til Middelfart Kommunes øgede samarbejde med Fredericia Kommune og de øvrige kommuner i Trekantområdet.

- Jeg synes overhovedet ikke, at de har fået mandat til det. I den sidste valgkamp var det kun det nye rådhus, der var på programmet. Samarbejdet med Fredericia var ikke programmet, men et halvt år efter satte de to byråd sig sammen for at finde ud af, hvad de kunne samarbejde om. Det gør de i stort og småt, og forvaltningen indretter sig derefter. Man passer ikke på det lokale demokrati, siger Hans Berthel Jespersen.

Han påstår, at folk uden for Middelfart by ikke føler sig som en del af udviklingen.

- De (politikere, red.) siger hele tiden, at det er hele kommunen, der skal udvikles, men det er ikke det, man gør i praksis. Man skal også sørge for at udvikle Nørre Aaby og Ejby Kommuner, siger lokaludvalgsformanden.

- Men sørger de ikke også for, at der sker en udvikling i resten af Middelfart Kommune?

- De siger, at hvis der skal ske noget udvikling hos jer, skal I selv tage vare på det. Det kan vi bare ikke, for vi har ikke apparatet til det eller magten over skattekronerne, siger Hans Berthel Jespersen.

Som eksempel nævner han, at det er byrådet og ikke lokale ildsjæle, der står for udviklingen af Middelfart Marina, som får 15 millioner over de næste tre år.

- Strukturreformen centraliserede voldsomt. Det var den første bølge. Den næste bølge af centraliseringen er det, kommunen selv gør. Man samler det hele samme sted, vurderer han.

  • Skovrider_Henrik_(2015)_016

    Af:

    Jeg er journalist og jourhavende på Fyens.dk.

Mere om emnet

Se alle
Jylland eller Fyn: Lokaludvalgsformænd er delte om kommunefokus

Jylland eller Fyn: Lokaludvalgsformænd er delte om kommunefokus

Middelfarts bånd til Jylland: Tre meninger fra byrådspolitikere

Middelfarts bånd til Jylland: Tre meninger fra byrådspolitikere

Lokaludvalgsformænd: Bosætning er vigtigt i 2017

Lokaludvalgsformænd: Bosætning er vigtigt i 2017