Samarbejdet mellem skoler og virksomheder halter, viser en ny undersøgelse, hvorfor virksomhedsnetværket Cabi inviterer virksomheder til gratis temamøde i Middelfart.

Middelfart: En undersøgelse blandt 305 skoleledere, som Skolelederforeningen har gennemført, viser, at virksomheder og humanitære organisationer er blandt de aktører, som skolerne samarbejder mindst med.

Ifølge undersøgelsen har kun 29 procent i høj grad eller i meget høj grad samarbejdet med virksomheder gennem det seneste år. Det er i stedet idrætsforeninger og kulturinstitutioner, som landets skoler typisk samarbejder med, når de mødes med eksterne parter.

Men det vil virksomhednetværket Cabi ændre på, og det skal i første omgang med et temamøde, som finder sted den 31. august hos Middelfart Sparekasse, hvor blandt andre Håndværksrådet, UU Danmark og Skolelederforeningen Middelfart står bag.

Virksomheder kan deltage på temaarrangementet og blive klogere på, hvad de kan gøre for at målrette den kommende arbejdskraft til lokale behov.

Virksomheder kan motivere unge

Ifølge Jesper Pedersen, der er seniorkonsulent og unge-ekspert hos videns- og netværkshuset Cabi, kan virksomheder være med til at motivere udsatte unge til at tage en erhvervsuddannelse - og det kan både komme de unge og det lokale erhvervsliv til gavn.

- Nogle unge har bare brug for en mere praktisk læringsstil, end skolerne typisk tilbyder, siger Jesper Pedersen. Han mener, at når det kommer til unge, som ikke er uddannelsesparate, er det nødvendigt i højere grad at tage udgangspunkt i den unge. For eksempel gennem et virksomhedsforløb kombineret med skolegang.

De unge er morgendagens arbejdskraft. Men for få af dem vælger en erhvervsuddannelse, og derfor har mange virksomheder udsigt til mangel på faglærte unge, oplyser han.

Temamødet begynder klokken 16.30 og er gratis for virksomheder. /EXP