Steen Trabjerg, der både er praktiserende læge i Middelfart og praksiskonsulent på Sygehus Lillebælt i Middelfart, frygter for konsekvenserne, hvis Middelfart Sygehus bliver lukket

Middelfart: Region Syddanmark er godt i gang med at lave en ny skandale, hvis politikerne beslutter at lukke Middelfart Sygehus.

Det mener Steen Trabjerg, der har været praktiserende læge i 26 år og hører til Fænøsundlægerne i Middelfart.

Han er samtidig praksiskonsulent hos Sygehus Lillebælt, hvilket vil sige, at han er bindeleddet mellem den almene praksis og sygehussektoren.

Det er særligt fremtiden for rygcentret, han er mere end bekymret for.

Ifølge sparekataloget skal rygcentret flytte til Vejle, men Steen Trabjerg er overbevist om, flytningen vil medføre, at centret, der består af en kirurgisk del og en medicinsk del, bliver svækket.

- Man kommer nok til at skille det mere ad, end man vil indrømme. For at spare afdelingsledelse har jeg hørt, at man vil lægge den rygmedicinske afdeling ind under den medicinske afdeling i Vejle. Og så mister man den samhørighed, der er i et center, siger Steen Trabjerg.

Det kommer til at gå ud over både patienter og ansatte, vurderer praksiskonsulenten, som har været med til opbygge det rygforløbsprogram, der eksisterer i dag i Region Syddanmark.

- Alle råber på penge, men for at spare kortsigtet bryder man noget fagligt op, så man kommer tilbage til den situation, vi havde før rygcentret, siger Steen Trabjerg, som tror, at der igen kommer lange ventetider.

Han mener ikke, at løsningen er holdbar.

- Man har udelukkende været fokuseret på det økonomiske og ikke det faglige. Det bliver på bekostning af en stor gruppe, som rygpatienterne er. Det er den anden største patientgruppe i Danmark, og de koster samfundet rigtig mange penge. Det kan godt være, at man sparer på skillingerne, men man ruller med dalerne i det her spil, siger Steen Trabjerg.

Han tror samtidig, at de ansatte på rygcentret vil se sig om efter et nyt job.

- Man ødelægger en faglig kvalitet, for der sker det, at i samme øjeblik, man flytter kirurgerne, begynder de at sive. De vil andre steder hen. De er en højspecialiseret gruppe, og de vil ikke at være et sted, man amputerer. De kan få job når som helst og hvor som helst, vurderer Steen Trabjerg.

Længere ventetid

Også flytningen af røntgenafdelingen til Kolding giver panderynker hos den lokale læge.

Han peger på, at afdelingen laver omkring 40.000 undersøgelser om året, og størstedelen af patienterne kommer fra nærområdet.

- En pæn procentdel af dem er selvfølgelig selvtranporterende, men alle de ældre skal vi til at transportere, og det koster penge, siger Steen Trabjerg, som også er af den mening, at færre vil dukke op til undersøgelserne, fordi de skal længere væk.

Han sætter desuden spørgsmåltegn ved, om Kolding Sygehus har de lokaler, der skal til, for at rumme blandt andet to MR-scannere og et ny CT-scanner.

- Jeg tvivler på, at regionen vil bruge penge på et MR-scannerrum, for de er dyre at lave, siger Steen Trabjerg, som dermed konkluderer, at ventetiden for at blive scannet blive længere.

Han opfordrer politikerne til at trække lukningen af Middelfart Sygehus ud af sparekataloget.

- Jeg tror, man sparer sig selv ihjel, siger Steen Trabjerg, der erkender, at han risikerer at miste sit job som praksiskonsulent på baggrund af kritikken af Region Syddanmark.

- Mange af de her bekymringer er ikke kun nogle, jeg har. Det er nogle, jeg deler med mine kolleger, så et eller andet sted synes jeg, at jeg burde være talsmand for det, siger Steen Trabjerg.

  • Skovrider_Henrik_(2015)_016

    Af:

    Jeg er journalist på Fyens Stiftstidendes redaktion i Middelfart, hvor jeg blandt andet dækker det politiske liv og kommunens udvikling.

Mere om emnet

Se alle
3
Folkemøde mod lukning af fødegang

Folkemøde mod lukning af fødegang

Svendborg: Fødselssamtaler forebygger angst og depression

Svendborg: Fødselssamtaler forebygger angst og depression

Sundhedsplejerske imod spareforslag

Sundhedsplejerske imod spareforslag