Middelfart: Det igangværende projekt med at tilpasse Middelfart by klimaudfordringerne betyder anlægsarbejdere i Allékvarteret. Disse arbejdere nødvendiggør, at der spærres for gennemkørsel i krydset Kongebrovej/AC Hansens Allé i en periode på cirka to måneder. Krydset vil blive lukket 31. juli 2017 og genåbnet 29. september 2017.

I denne periode anbefales besøgende til CLAY og Kongebrogården at anvende adgangen fra Brovejen via Slengeriksvej. For beboere og besøgende til området anbefales det i øvrigt at anvende adgang via Vesterløkke Allé.

Anlægsarbejderne i delområde II af Klimabyen forventes at være afsluttet primo november 2017. Den afsluttende del af anlægsarbejdet er plantning af træer. Træplantningen foregår ultimo oktober.

Projektet, der har været undervejs siden 2013, står nu færdigt i den højst beliggende del af projektområdet, Skovkvarteret ved Karensvej. Her er tidligere fortove erstattet med frodige regnbede med stauder og træer. /EXP

Mere om emnet

Se alle
Regn- og spildevand: Assens kan lære af Middelfart

Regn- og spildevand: Assens kan lære af Middelfart

Byudvikling. Glimrende med debat om Kulturøplads.

Byudvikling. Glimrende med debat om Kulturøplads.

Kendt Middelfartvej: For farligt ikke at friske den op

Kendt Middelfartvej: For farligt ikke at friske den op