Beslutningen om at lukke daginstitutionen Bakkehuset giver god mening, men processen har været for lang, konkluderer høringssvar

Middelfart: For godt 14 dage siden kom det frem, at daginstitutionen Bakkehuset i Middelfart er indstillet til lukning på grund af faldende børnetal i kommunen.

Siden har indstillingen været i høring, og i morgen skal Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget behandle høringssvarene.

Samlet set er modstanden mod at lukke Bakkehuset til at overse, men medarbejdere og forældre i de berørte institutioner i Middelfart mener, at processen omkring beslutningen har været for lang.

Børn flyttes til andre institutioner

I juni besluttede byrådet at lave effektiviseringer for 10 millioner kroner i budget 2016.

Et af punkterne var at optimere kapaciteten og organiseringen på dagtilbudsområdet, herunder at lukke én ud af fem daginstitutioner i Middelfart by i foråret 2016.

Årsagen er, at der bliver født for få børn til at fylde pladserne i Middelfart bys institutioner.

Administrationen indstillede i september, at Bakkehuset skulle lukke, primært på grund af bygningens stand. Den er blandt andet ikke egnet til at huse en dagsinstitution, og så stod den foran en omfattende renovering.

Besparelsen er 1.000.000 kroner i 2016 og 1.300.000 kroner de efterfølgende år på lederløn, drift af bygning og rengøring.

Lukningen sker pr. 1. marts 2016.

På det tidspunkt er der god plads i byens andre institutioner, fordi de ældste børnehavebørn begynder i "tidlig-sfo".

1. marts er der ifølge kommunen 43 børnehavebørn, der skal flyttes til andre institutioner.

Forældrene kan så vidt muligt selv vælge ny institution.

36 vuggestuebørn flyttes til institutionen Nordlys.

I maj kom administrationen med et forslag om at lukke én ud af fem institutioner i Middelfart by. I slutningen af juni besluttede byrådet at føre det ud i livet, men der gik over to måneder derefter, før det blev sat navn på institutionen.

"Processen fra effektiviseringsforslagene blev meldt ud i foråret, og til der blev sat konkret navn på den lukkede institution, har været meget lang. Det har skabt unødvendig uro blandt både personale og forældre", skriver personalet og bestyrelsen fra Bakkehuset i deres høringssvar.

De forklarer, at arbejdsmiljøet har været præget af stress siden udmeldingen i foråret om, at en unavngiven institution skulle lukke.

"Det har været og er en psykisk belastning for alle at håndtere den meget lange behandlingstid, at skulle læse om sagen i avisen og at være i venteposition hen over sommerferien i uvished".

Bakkehusets forældre og ansatte kritiserer desuden kommunen for ikke at lave en større helhedsplan for området.

"Hvad skal der ske i fremtiden, hvad er den politiske vision?", spørger de.

Også personalet og forældrebestyrelsen i Solsikken/Naturhaven, som har været blandt de institutioner, der har været lukningstruet, er frustreret over forløbet.

"Processen har været alt for lang", mener både de ansatte og forældrene.

Beslutning fremrykket

Den langstrakte proces blev også bemærket af Bakkehusets bestyrelsesformand Allan Trolle Pedersen i Fyens Stiftstidende, da det blev indstillet, at det var hans institution, der skulle lukke til næste forår.

Han ærgrede sig over, at der skulle være endnu en høringsproces, og at den endelige beslutning først skulle tages af byrådet i begyndelsen af november.

Siden har Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget fremskyndet processen.

Udvalget mødes ekstraordinært i morgen for at behandle høringssvarene, og byrådet sætter det sidste punktum i sagen allerede 5. oktober. Det vækker glæde blandt høringsparterne.

"Der er ros fra både personale og bestyrelse til kommunen for at have fremskyndet den endelige beslutningsdato i byrådet", står der i høringssvaret fra medarbejderne og forældrene i Bakkehuset.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Lars Vigsø (S), der er formand for Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget.

  • Skovrider_Henrik_(2015)_016

    Af:

    Jeg er journalist og jourhavende på Fyens.dk.

Mere om emnet

Se alle

Børn flyttes til andre institutioner