Der arbejdes i øjeblikket på at få skabt bedre og mere opsøgende netværk i lokalområderne til gavn for kommunens ældre borgere.

Nordvestfyn: Som en del af den kommunale indsats "Når jeg bliver gammel", er Middelfart Kommune i gang med at screene lokalområderne i kommunen for tilbud til ældre borgere og derigennem at få startet et netværk for disse op nær deres bopæl.

Om "Når jeg bliver gammel"

I 2028 vil borgere over 60 år udgøre omkring en tredjedel af borgerne i Middelfart Kommune.Derfor skal den kommunale indsats "Når jeg bliver gammel", som blev skudt i gang i slutningen af 2016, være med til at forbedre de ældres fysiske og mentale sundhed.Projektet går dermed ud på at kortlægge de sundhedstilbud, der findes i forvejen, og lytte til borgernes ønsker til nye tilbud. Derudover vil man i stigende grad teste borgernes fysiske tilstand og udnytte velfærdsteknologi samt implementere målrettet træning.Kommunens Social- og Sundhedsudvalg styrer projektet, mens Ældrerådet, Frivilligcentret og andre relevante foreninger og udvalg inddrages. 

- Vi prøver at styrke de her lokale sammenhængende netværk, så man holder øje med de ældre borgere, der er i lokalområderne, og får givet videre til dem, siger sundhedschef Lis Huge og påpeger, at der er mange ældre borgere, der pludselig ikke kan komme med til ting mere, fordi de måske hverken er godt gående eller kan køre bil længere. 

- Og så kan det blive en barriere for én overhovedet at komme af sted hen til forsamlingshuset eller loppemarkedet. Men hvis der én, der kan sige: jeg kan godt følges med dig eller skubbe din kørestol, kan det måske gøre en forskel, vurderer sundhedschefen, som gerne ser, at det bliver mere naturligt for folk at blande sig lidt igen.

 

- Der er jo en masse frivillige aktører i lokalområderne - og sociale aktiviteter. Men de finder typisk sted på foreningsplan og er dermed afgrænset til den samme lille puppe. Så nu er vi i gang med at prøve at bringe dem mere sammen, så de bliver mere opmærksomme på de ældre borgere, og hvordan de eventuelt samlet kan få dem med ud, forklarer sundhedschefen. 

Middelfart Kommune har således allerede afholdt et indledende møde med frivillige aktører og foreningsrepræsentanter i Gelsted for at skabe sig et overblik og skabe en grobund for et mere sammenhængende netværk til gavn for de lokale ældre borgere der, ligesom der også allerede er skemalagt et møde i Ejby til august.

 

- Planen er, at vi nu tager lokalområde for lokalområde og prøver at samle interessenter og få et overblik over ressourcerne der og mulighederne for sociale aktiviteter. Og hvad er der med transportmuligheder? Skal der laves køresammenordninger?

Derudover har kommunen opnormeret med personale, så hver enkelt sundhedskonsulent eller hjemmehjælper, der kommer ud til de ældre hjemmeboende, får mere tid til, men også samtidig er instrueret i at spotte, om borgeren er for isoleret.

- Så tingene ikke blot får lov at stå til eller dø, men så vi kan få forebygget det, siger Lis Huge.

 

  • Hansen_Anne_Vegeberg

    Af:

    Jeg er journalist på Fyens Stiftstidendes redaktion i Middelfart, hvor jeg blandt andet dækker det politiske liv og kommunens udvikling - særlig på børn-, unge- og øvrige socialpolitiske områder.

Mere om emnet

Se alle
Væk med stokken: Målrettet træning satte gang i benene

Væk med stokken: Målrettet træning satte gang i benene

1
Middelfart Kommune vil hjælpe ældre til en sundere hverdag

Middelfart Kommune vil hjælpe ældre til en sundere hverdag