Nørre Aaby: Det er rendyrket lokalhistorie, som udfolder sig i Nørre Aaby Sognehus, når journalist Poul Christensen fra Strib mandag den 19. marts fortæller om en brand, som fandt sted på Viby Nygaard i 1880'erne.

Det sker mere præcist under årsmødet i lokalhistorisk forening, som finder sted den pågældende dato.

Daværende Peder og Bodil Poulsen fra Asperup Mark kom i kløerne på brandkommissionen og politiet, som mente, at parret stod bag branden. Poul Christensen fortæller blandt andet, hvordan retssikkerheden så ud på de tider - med blandt andet fængsling uden tidsbegrænsning. Efter hårde forhør gennem et par måneder så tilstod Peder Poulsen dog brandstiftelsen og fik sin dom, som skulle afsones i Vridsløselille Forbedringshus.

Der er fri entré til årsmødet. /EXP