Et laug, der er med til at sikre græsning i Røjle Mose, er blevet stiftet på en generalforsamling i starten af marts.

Røjle/Strib: Det har været under opsejling i et stykke, men nu er det en realitet. Strib-området har fået stablet et officielt Kogræsserlaug for Røjle Mose på benene.

Det skete på en stiftende generalforsamling, der fandt sted den 2. marts, hvor 16 interesserede borgere fra lokalområdet mødte op. Den nyvalgte formand, Linda Frølund Hansen, er glad for, at lauget nu er en realitet:

- Jeg bor tæt på mosen og går forbi hver dag, når jeg alligevel skal lufte vores hund. Og jeg synes simpelthen, at det er så hyggeligt, at der er kvier dernede. Plus, så synes jeg, at det er vigtigt, at man bevarer den naturtype, der er. Så jeg gør det ikke så meget for køernes skyld, men lige så meget for mosen, siger den 42-årige stribonit, der har tidligere erfaring som formand for Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab (MØF).

Om lauget

Røjle Mose Kogræsserlaug vil få til opgave at tilse mindst 10 køer, der afgræsser mosen hvert år.Landmanden fra Tønder, der ejer køerne, skal efter planen køre dem til og fra Fyn, sørge for forsikring, mærkning og eventuel dyrlægebehandling samt agere akutvagt, hvis lauget har brug for hjælp.Køerne græsser i cirka 20 uger af gangen, hvorefter de skal slagtes. Medlemmerne af lauget kan købe kødet til 65 kroner kiloet, men bestemmer selv hvor meget af det, de vil købe. Dog mindst 1/8-del af en ko og maksimalt halvdelen af en ko.Et medlemsskab koster 100 kroner og skal være oprettet senest 1. maj 2017. Er man interesseret, kan man skriv en mail til we.elley@mail.dk for at høre nærmere.

Der har igennem de senere år været kvæg på græs i Røjle Mose for at sikre, at den ikke gror til og dræber sjældne planter. Det er sket i et samarbejde med en landmand fra Tønder, der har sørget for driften af køerne.

Men det har været vigtigt for Strib Lokaludvalg, at det er lokale folk, der har fat i halen på dyrene og styrer det, og derfor lagde udvalget op til at stifte lauget. Det bliver dog i en light-udgave, hvilket betyder, at medlemmer af lauget hver dag fører tilsyn med dyrene - tæller dem og ser efter, om de ser raske ud - samt sikrer, at der er strøm i hegnet.

Én gang om ugen sørger lauget endvidere for, at der én, der går en tur om hele arealet for at se, om hegnet er i orden, og hvis der så skulle være problemer, kontakter man landmanden fra Tønder, der fortsat sørger for at sætte køerne ud i mosen.

Dermed står medlemmerne af Kogræsserlauget ikke med det fulde driftsansvar, men samarbejder med landmanden.

- Der er ikke ret mange af os, der er vokset op på landet og ved, hvad kvægdrift indebærer. Og så har vi drøntravlt til daglig. Så det her er hvad, man kan overskue, og det, tror jeg også, er med til at tiltrække flere medlemmer. Jo flere vi er om det, jo mindre arbejde per mand, siger Linda Frølund Hansen, der gjorde sig den samme erfaring i MØF.

  • Hansen_Anne_Vegeberg

    Af:

    Jeg er journalist på Fyens Stiftstidendes redaktion i Middelfart, hvor jeg blandt andet dækker det politiske liv og kommunens udvikling - særlig på børn-, unge- og øvrige socialpolitiske områder.

Mere om emnet

Se alle
Strib: Et skridt nærmere nyt kogræsserlaug i mosen

Strib: Et skridt nærmere nyt kogræsserlaug i mosen

Lokal naturmand: Græsning skaber dynamik i mosen

Lokal naturmand: Græsning skaber dynamik i mosen