Den tredje etape i Klimaby-projektet er skudt i gang i den gamle bydel, hvorfor både beboere og gæster i området skal forberede sig på trafikale udfordringer den kommende tid.

Middelfart: Har du været et smut forbi den gamle havn i Middelfart på det seneste, vil du have opdaget, at der har været anlægsarbejdere i gang. Klimabyen er således gået i gang med at klimasikre delområde 3 - det såkaldte Bykvarter - hvilket dækker Middelfarts gamle bydel.

Det betyder dog også, som besøgende på Gl. Havn allerede har erfaret, at fremkommeligheden via bil i det i forvejen trængte bykvarter til tider vil blive udfordret. Og derfor har kommunen, som er inde over Klimabyen, valgt at udbyde den samme sms-service om trafikale ændringer i området, ligesom man gjorde under byggeriet af det nye bycenter og rådhus i Middelfart.

- Klimabyen vil løbende informere om anlægsarbejdet på www.klimabyen.dk, på www.middelfart.dk og på Facebook såvel som andre kanaler, men det er også muligt at tilmelde sig nyheder via vores SMS-service, oplyses det i en pressemeddelelse.

Ved at sende KLIMABYEN til 1272 vil man således modtage nyheder om vejlukninger, afspærringer og andet nyt fra Klimabyen direkte på sin telefon.

Fleksibel parkering

Det var på et informationsmøde tilbage i marts, at nogle borgere fra den gamle bydel foreslog, at man lærte af bycenterbyggeriet ved at indføre sms-service om trafikken, mens anlægsarbejderne går i gang med de enkelte etaper i Bykvarteret, og det har folkene bag Klimabyen altså taget til efterretning.

Det lader sig dog ikke gøre at sikre ekstra parkeringspladser i området, som også var et varmt emne på mødet. Ifølge Pernille Svane, der er ny projektleder på Klimabyen, efter Helle Baker har sagt stop, vil man løbende se på, hvad behovet er for at sikre optimal parkering i bykvarteret i takt med, at de enkelte etaper går i gang.

- Vi vil kigge på, hvad behovet er undervejs, og så vil vi ændre på parkeringsrestriktionerne de steder, hvor det giver mening. Det vil sige, at der er nogle steder, hvor vi kan ophæve tidsbegrænsningen i den periode, hvor behovet er der, og der er nogle steder, hvor vi kan give tilladelse til at parkere med et hjul op på fortovet, siger hun.

Anlægsarbejdet i Bykvarteret vil løbe frem til november.

  • Hansen_Anne_Vegeberg

    Af:

    Jeg er journalist på Fyens Stiftstidendes redaktion i Middelfart, hvor jeg blandt andet dækker det politiske liv og kommunens udvikling - særlig på børn-, unge- og øvrige socialpolitiske områder.

Mere om emnet

Se alle
1
Kirke omringet af Klimaby: Det er altid en joker

Kirke omringet af Klimaby: Det er altid en joker

Aktivitetsskoven: Vær med til at plante et træ

Aktivitetsskoven: Vær med til at plante et træ

2
Projektleder siger stop i Klimabyen før tid: - Det har været fantastisk spændende

Projektleder siger stop i Klimabyen før tid: - Det har været fantastisk spændende