Middelfart Produktionsskole tager en stor tørn for at få unge i gang med en uddannelse og dermed af uddannelseshjælp, påpeger jobcenterchef.

Middelfart: Når antallet af 18-19-årige, der modtager offentlig forsørgelse i Middelfart Kommune trods alt ikke er større, end det er, så skyldes det ifølge kommunens jobcenterchef, at blandt andet Middelfart Produktionsskole de senere år har påtaget sig en ekstraordinær opgave med at tilbyde prøveforberedende undervisning i nogle specifikke fag som dansk og matematik.

- Traditionelt set kører produktionsskolen ikke den type undervisning, men det giver rigtig god mening, fordi det gør, at de her unge mennesker kvalificerer sig til at gå i gang med en erhvervsuddannelse efter et forløb på produktionsskolen. Så vi bruger på den måde også vores produktionsskole offensivt, siger Per Rasmussen og påpeger, hvordan de to instanser arbejder ud fra "et fælles værdigrundlag om, at det er vigtigt at få støttet den lidt mere udsatte gruppe af unge, så de rustes til at kunne gå i gang med en egentlig uddannelse". 

Kort fortalt indebærer det skærpende samarbejde mellem jobcentret og produktionsskolen kontinuerlige samarbejdsmøder, ligesom jobcentret hele tiden har skarp fokus på, hvem det er, der bliver visiteret til produktionsskolen, så man har styr på, at de unge, der starter på skolen, rent faktisk er nogen, der har lyst til at få løftet deres niveau i de fag, som de mangler for at komme videre.

- Men det er en lidt andet pædagogik, det foregår på, fordi det handler om at få skabt lysten hos de her unge mennesker til igen at komme i gang med at tage nogle teoretiske fag - og det har de rigtig god succes med ude på produktionsskolen. De har fået skabt nogle rigtig fine resultater, siger jobcenterchefen.

  • Hansen_Anne_Vegeberg

    Af:

    Jeg er journalist på Fyens Stiftstidendes redaktion i Middelfart, hvor jeg blandt andet dækker det politiske liv og kommunens udvikling - særlig på børn-, unge- og øvrige socialpolitiske områder.

Mere om emnet

Se alle
Flere 18-19-årige på offentlig forsørgelse: Jobcenterchef afviser panik

Flere 18-19-årige på offentlig forsørgelse: Jobcenterchef afviser panik