Mandag aften var der informationsmøde om den tredje fase i Klimaby-projektet - nærmere bestemt Bykvarteret - hvor interesserede borgere blev informeret om tidsplan og praktiske forhold, mens der graves. Men også blot de konkrete planer og tegninger for området blev præsenteret.

Middelfart: Kommer der chikaner i Skovgade? Hvor vil der blive indført ensretning? Hvorfor har man valgt lindetræer på Adlerhusvej? Hvad med parkering?

Spørgsmålene var således mange og muntre, da Klimabyen mandag aften afholdt informationsmøde på Huset i Middelfart for interesserede borgere om projektets tredje fase - nemlig den gamle historiske bydel, som også kaldes Bykvarteret.

Om Klimabyen

Klimabyen er et projekt for den vestlige del af Middelfart, som ofte er ramt af oversvømmede kældre og vand på terræn ved kraftige regnskyl.Formålet med projektet er at håndtere regnvandet på overfladen som supplement til rør i jorden.Klimabyen realiseres i perioden foråret 2016 til efteråret 2018 af Middelfart Spildevand og Middelfart Kommune i partnerskab med Realdania.Projektet har et samlet anlægsbudget på 76,4 millioner kroner, og det er inddelt i tre etaper - Skovkvarteret, Allékvarteret og Bykvarteret - der har hver sin løsning, og hvor regnvandet bliver ledt ud i Lillebælt tre steder.Dertil kommer en fjerde etape, som er den såkaldte Aktivitetsskov på træningsbanen ved Middelfart Stadion.

Omkring 130 borgere var mødt op for at blive klogere på den omfangsrige etape, der både tidsmæssigt og rent teknisk kræver en del.

For som projektleder, Helle Baker, påpegede: Hvordan klimasikrer man egentlig en middelalderby?

Det gør man tilsyneladende i mindre etaper. Tidsplanen, som løber fra den 9. januar til den 28. november 2018, er således inddelt i fem etaper, hvor de enkelte gader - Adlerhusvej, Skovgade, Knorregade, Smedegade, Brogade og selve Havnepladsen samt delvist Algade, Gl. Vestergade og Buggesgade - vil blive spærret af og invaderet af anlægsarbejdere - cirka to måneder af gangen for hver etape.

Og det vil alt andet lige påvirke både trafikken, parkeringsforholdene, affaldssortering med mere i området.

- Etapeplanen er lavet på baggrund af, hvor vi kan sende trafikken hen, når vi nu spærrer de enkelte områder af, og jeg kan lige så godt sige det, som det er: Det bliver noget bøvl. For det er svært at lave sådan et projekt her uden. Men tænk på hvor godt det bliver, når det en gang står færdigt, sagde Morten Korsgaard Pedersen fra Orbicon.

Og viljen til at komme med løsningsforslag i forhold til både midlertidige parkeringsmuligheder og information, mens anlægsarbejdet vil stå på i den gamle bydel, var da også til at føle på blandt de mange fremmødte. Nogle fik sågar menighedsrådsformanden for Middelfart Kirke til at overveje, om man om aftenen og natten skulle give folk lov til at bruge pladsen omkring kirken til at holde sin bil, mens anlægsarbejdet står på.

Derudover kom der et forslag på bordet om at bruge den samme sms-service, som kommunen har brugt i forbindelse med rådhusbyggeriet.

  • Hansen_Anne_Vegeberg

    Af:

    Jeg er journalist på Fyens Stiftstidendes redaktion i Middelfart, hvor jeg blandt andet dækker det politiske liv og kommunens udvikling - særlig på børn-, unge- og øvrige socialpolitiske områder.

Mere om emnet

Se alle
Se billederne: Sådan forvandler Klimabyen den gamle bydel

Se billederne: Sådan forvandler Klimabyen den gamle bydel

Klimaby: Arkæologer er på spil i historisk bymidte

Klimaby: Arkæologer er på spil i historisk bymidte

Historien om kastanjealléen: Symbolsk allé gennem 144 år

Historien om kastanjealléen: Symbolsk allé gennem 144 år