På Hyllehøjskolen har man det seneste år kun haft gode erfaringer med, at lærerne konfiskerer elevernes elektroniske udstyr, når timen begynder.

Hyllehøj: Sidste år skrev Fyens Stiftstidende om, hvordan lærerne på Hyllehøjskolen indsamlede elevernes mobiler og tablets på samtlige klassetrin, når skoledagen begyndte - og her et år senere fortsætter ordningen.

- Lærerne oplever, at det har givet en anden ro i undervisningen. Der er simpelthen færre forstyrrelser og dermed færre konflikter, fortæller skolebestyrelsesformand, Morten Schneider Schlægelberger.

Hør her, hvad eleverne fra de forskellige klassetrin på Hyllehøjskolen, havde at sige til mobilkontrollen, da den netop var blevet indført på skolen sidste år:

- Og derudover har vi fået at vide, at børnene på mellemtrin og i indskolingen leger mere sammen i frikvarterne. Man er ikke så optaget af at sidde og kigge ind i skærmen, men kommer mere ud og får leget stikbold eller snakket med veninden, og det var jo også det, man kunne håbe, der ville komme ud af det, tilføjer formanden, som dog erkender, at der hersker mere lempelige regler for de ældste elever i udskolingen.

Og når det kommer til eventuelt kritiske røster fra forældre om, at man griber ind i deres børns personlige frihed ved at "konfiskere" deres telefoner og tablets, så fik Morten Schneider Schlægelberger ret, da han sidste år tvivlede på, at det ville ske.

- Det er i hvert fald ikke noget, jeg er blevet konfronteret med. Det, som jeg også husker som være en bekymring hos nogle forældre, gik mere på forsikringsspørgsmålet, hvis nu deres barns telefon var blevet ridset eller helt forsvandt, mens den var i lærerens varetægt, siger formanden, som samtidig fastholder, at ordningen er med til at passe på børnene:

- Fordi vi også prøver at lære dem, at der er en tid til alting. De oplever mange timer uden for skolen, hvor de kan bruge en tablet eller telefon, og der tager vi som skole et ansvar for at sige, hvornår det giver mening rent pædagogisk, at der er en skærm, og hvornår det ikke giver mening.

Og ifølge lederen af Hyllehøjskolen, Lars Jacobsen, finder eleverne det faktisk helt o.k.

- Nu var jeg med på det seneste elevrådsmøde, hvor de netop har mulighed for at komme til orde, og der var det heller ikke et emne. Så der har ikke været noget, og de store har jo stadig den ventil, at de kan bruge platformene i pausen. Og de har forståelse for, at det ikke kan nytte noget at bruge dem i timen. Så det fungerer, siger han.

  • Hansen_Anne_Vegeberg

    Af:

    Jeg er journalist på Fyens Stiftstidendes redaktion i Middelfart, hvor jeg blandt andet dækker det politiske liv og kommunens udvikling - særlig på børn-, unge- og øvrige socialpolitiske områder.

Mere om emnet

Se alle
Mobilfrie skoler: Kun delvist i Middelfart Kommune

Mobilfrie skoler: Kun delvist i Middelfart Kommune

Begrænset mobiladgang: Det mener de på andre skoler

Begrænset mobiladgang: Det mener de på andre skoler