Baggrund

Balladen om udvidelsen af en svineproduktion trækker tråde tilbage til for over 10 år siden, hvor samme svineproduktion vakte politisk opstandelse.

Nordvestfyn: Måske var byrådsmedlem Peter Storms (S) historiske interesse medvirkende til, at han som medlem af Miljø- og Energiudvalget stemte nej til udvidelsen af den omdiskuterede svinefarm ved Båring.

Et dyk i historien viser nemlig, at det ikke er første gang, at Socialdemokratiet stejler over for den pågældende svineproduktion. I 2006 besluttede den daværende kommunalbestyrelse i Nørre Åby Kommune uden socialdemokratiske stemmer at give grønt lys til en årlig produktion på 8.715 slagtesvin, før var der beskedne 249 såkaldte dyreenheder på ejendommen - nu, i 2017, er ønsket er udvide til 17.036 slagtesvin.

Akkurat som i dag var eksperternes vurdering også dengang, at udvidelsen ikke ville forøge, men efter al sandsynlighed på grund af anden og bedre teknologi mindske lugtgenerne. Socialdemokraterne, i skikkelse af Kaj Johansen, argumenterede i 2006 med, at diskussionen handlede om udviklingen af Båring.

- Allerede nu er der borgere, som klager over lugten. Og ja, det er blevet en politisk sag, for det handler om, hvilke konsekvenser det kan få. Vi skal vægte hensynet til at være en bosætningskommune fremfor svineproduktion, sagde han blandt andet.

- Politisk chikane

Niels Bebe (V) kaldte det "ren politisk chikane", og at sagen ikke handlede om Båring by, men om at Skov- og Naturstyrelsen havde underkendt, at et politisk flertal i 2004 havde stemt nej til udvidelsen, og derefter sendt sagen tilbage til fornyet behandling i kommunen. Daværende Venstre-borgmester, Hanne R. Christensen, forstod ikke modstanderne:

- Man ønsker at begrænse en mands virke, selv om produktionsomlægningen opfylder alle krav og endda formindsker lugtgenerne, sagde hun.

  • Af: