Shell er klar til at etablere nye tiltag for at stoppe olie på Skanseodden ved Fredericia.

Fredericia: Shell har nærlæst den redegørelse, Miljøstyrelsen forleden præsenterede omkring olieforureningen på Skanseodden.

- Vi er glade for, at rapporten bekræfter, at Shell gennem alle årene har foretaget oprensning efter spild og etableret længerevarende afværgeforanstaltninger og monitorering i tæt samarbejde med myndighederne, lyder det fra Shell.

I rapporten slår Miljøstyrelsen fast, at det er nødvendigt med nye tiltag for at afværge, at der sker yderligere forurening af strand og Lillebælt.

- Vi er enige med Miljøstyrelsen i, at forureningens uventede afdrift mod stranden kræver nye tiltag. Derfor etablerede vi som et første skridt i 2014 et større afværgeanlæg mellem terminalen og stranden for at opfange eventuel fri fase i bevægelse mod stranden, oplyser kommunikationschef Jesper Taul-Briegel.

Shell er i øjeblikket i gang med at bestille en lang række tekniske undersøgelser, der skal vise, om der er behov for yderligere afværgetiltag - og i givet fald hvilke.

Afværgeanlægget mellem terminalen og stranden har ganske vist ikke udskilt olie, og det tolker Shell som om, at det enten tager lidt tid, inden olien løber til efter udgravningen til anlægget, eller at der ikke længere siver fri olie fra terminalen mod stranden, oplyser Shell.

Dialog med Miljøstyrelsen

Dermed er virksomheden ikke som Miljøstyrelsen bekymret for, at den manglende udskilning skyldes, at olien flyder mod stranden ad andre veje. Men virksomheden går i dialog med Miljøstyrelsen om sagen.

Samtidig er Region Syddanmark i dialog med Shell om at udføre supplerende undersøgelser på det østlige strandareal og optimere de eksisterende afværgeforanstaltninger. Disse tiltag, forventer regionen, bliver sat i gang i løbet af efteråret 2015.

For meget spild

Miljøstyrelsen oplyser i rapporten, at det har vist sig, at der er en høj spildfrekvens på havneterminalen.

- Derfor er det nødvendigt med større fokus på den forebyggende indsats og bedre dokumentation af myndighedsbeslutninger, fremgår det af redegørelsen. Heri slår Miljøstyrelsen også fast, at man vil gøre brug af påbud ved væsentlige forureningshændelser for at sikre, at det står klart, hvilke krav myndighedernes stiller til Shell.

Miljøstyrelsen har indtil videre i år udstedt fire påbud til Shell om undersøgelse af forurening, heraf tre på raffinaderiet og et på havneterminalen.

- På baggrund af rapportens konklusioner vedrørende antallet af spild vil vi naturligvis gå i dialog med Miljøstyrelsen om, hvorledes den forebyggende indsats kan yderligere styrkes, oplyser Shell til Fredericia Dagblad.

Mere om emnet

Se alle
5
Olieforurening: Fiskere advarede for mange år siden

Olieforurening: Fiskere advarede for mange år siden

Shell: Vi er i fuld gang med oprydning efter olieudslip

Shell: Vi er i fuld gang med oprydning efter olieudslip

Miljøprofessor om olieskandale i Lillebælt: Strand kan reddes

Miljøprofessor om olieskandale i Lillebælt: Strand kan reddes