De ansatte på den døgnsikrede institution Egely i Nørre Aaby har for ofte brugt magt og isolation over for de unge på institutionen, konkluderer Folketingets Ombudsmand. Ledelsen på Egely peger dog på, at der er tale om et øjebliksbillede, der skyldes én konkret borger.

Et højt antal magtanvendelser, mangelfuld dokumentation og rutinemæssig brug af isolation.

Der var lige rigeligt at tage fat på, da Folketingets Ombudsmand i foråret sidste år tog på tilsynsbesøg på den sikrede ungdomsinstitution Egely i Nørre Aaby.

Det fremgår af et notat, som Folketingets Ombudsmand netop har offentliggjort under overskriften "Problemer med magtanvendelse i sikret døgninstitution på Fyn".

Egely

Egely er en regional ungdomsinstitution på Søndergaardsvej i Nørre Aaby, der som udgangspunkt tager imod utilpassede og kriminelle unge i aldersgruppen fra 15 til 18 år - i særlige tilfælde helt ned til 12 år.Institutionen modtager unge fra hele landet, som bor på institutionen og modtager undervisning i dagtimerne.

Egely har 14 sikrede pladser og 5 særligt sikrede pladser.

Det varslede tilsynsbesøg på Egely fandt sted den 9. og 10. maj 2017 og her kunne tre ansatte fra Ombudsmanden altså konstatere flere forhold, som udløste kritik.

Det gælder blandt andet brugen af isolation af de unge.

"Under besøget kom det frem, at en fysisk magtanvendelse ofte blev efterfulgt af isolation af den unge. Isolationen fremstod umiddelbart som en rutinemæssig foranstaltning", skriver Ombudsmanden, der understreger, at isolation kun må benyttes, hvis det sker efter en konkret vurdering af behovet.

Langt de fleste af magtanvendelserne er sket i forhold til én enkelt borger, vi har haft i en særanbringelse. Det betyder ikke, at det er i orden, at der pr. automatik er foregået isolation, men lige præcis i det her tilfælde har det været en nødvendighed.

Charlotte Damberg, centerleder på Egely.

I selve notatet har Ombudsmanden formuleret 12 anbefalinger til Egely. Det tæller blandt andet:

"at Egely snarest muligt bringer ikke-tilladte magtanvendelser og isolation på eget værelse til ophør",

"at Egely sikrer, at de unge under anbringelse i isolationsrum har adgang til toiletbesøg efter behov og efter en konkret vurdering af, om det er forsvarligt af hensyn til den unge selv eller andre at lade den unge komme ud af isolationsrummet" og

"at Egely strammer op på dokumentationen i indberetningerne om magtanvendelse mv., herunder på dokumentationen af et indgrebs type, nødvendighed og varighed".

Ombudsmanden peger dog samtidigt på, at resultatet af tilsynsbesøgene ikke giver anledning til at foretage sig mere i forhold til Egely.

Én borger gav problemer

Centerleder Charlotte Damberg understreger, at Egely har taget kritikken fra Folketingets Ombundsmand alvorligt og allerede har haft alle medarbejdere på et opfølgende kursus i brugen af magtanvendelser og isolation.

Hun peger dog samtidigt på, at kritikken fra Ombudsmanden er et udtryk for et øjebliksbillede, der hovedsageligt drejede sig om én konkret borger, der ikke længere bor på institutionen.

- Vi er fuldstændigt klar over, at vi har haft et uforholdsmæssigt højt antal magtanvendelser på dét tidspunkt i foråret sidste år, hvor Ombudsmanden var på besøg, men der er også en forklaring på det. Jeg må og kan ikke gå ind i enkeltsager, men kan da sige, at langt de fleste af magtanvendelserne er sket i forhold til én enkelt borger, vi har haft i en særanbringelse. Det betyder ikke, at det er i orden, at der pr. automatik er foregået isolation, men lige præcis i det her tilfælde har det været en nødvendighed, siger Charlotte Damberg.

Den konkrete borger flyttede ind på Egely i 2016 og boede der fortsat, da Ombudsmanden var på besøg. I den periode steg brugen af magt og isolation voldsomt.

- Normalt er det altså hverken dagligt eller ugentligt, at vi er nødt til at bruge magt, men det steg med flere hundrede procent, da vi havde denne her borger, siger Charlotte Damberg, der ikke har noget imod at blive kigget over skulderen af forskellige tilsynsmyndigheder.

- Både Arbejdstilsynet og Socialtilsyn Syd kommer med jævne mellemrum og vi synes på ingen måde, at det er irriterende. Vi er her for børnenes skyld og hvis der er noget, vi kan blive bedre til, forsøger vi at rette op på det. Vi har ikke noget som helst at skjule, siger hun.

Ombudsmandens Børnekontor har i 2017 besøgt seks forskellige døgninstitutioner for unge og vil senere på året offentliggøre en rapport om de samlede konklusioner. Her vil kritikken af Egely også indgå.

  • Nyeng_Jonas_Ancher_(2015)_008

    Af:

    Når jeg er på arbejde, skriver jeg både langt og kort om menneskers meninger og liv og om magtmisbrug og udfordringerne i det samfund, vi alle er en del af. Når jeg ikke er på arbejde, lever jeg mit liv i Strib på Vestfyn med min kone og vores to børn. Hvis du har en historie, er du velkommen til at kontakte mig pr. mail eller telefon.