Er man interesseret i både historie og motion, kommer der nu et arrangement, der indebærer begge dele.

Middelfart: På bare seks kilometer kan man komme 6.000 år tilbage i Danmarkshistorien. Odense Bys Musser har nemlig arrangeret en historisk løbetur, de rstarter i Middelfart lørdag 22. april.

Nye udgravninger i skoven

Startskuddet lyder fra parkeringspladsen ved Ishuset/Skovgrillen, der ligger på Brovejen 353 i Middelfart, klokken 10. Herfra går turen ad stierne omkring Hindsgavl Slot, hvor arkæolog Jakob Bonde fortæller om områdets bevarede oldtidsminder og nogle af de udgravninger, som Odense Bys Museer har foretaget i området.

Dysser og jættestuer

Den historiske løbetur kommer både omkring de tidligere imponerende dysser og jættestuer fra yngre stenalder og de mange gravhøje fra ældre bronzealder, der ligger spredt i skovene. Nogle af dem står endnu tilbage i landskabet, mens andre er bukket under for tidens tand.

Fra 1200 til 1864

Turen foregår i adstadigt tempo med indlagte fortællepauser - for eksempel ved ruinerne af voldstedet ved Hindsgavl. Borgen blev anlagt i 1200-tallet og er forløber for det nuværende Hindsgavl Slot. I skoven nord for slottet ligger desuden flere af de skanser, der blandt andet var en del af Fyns befæstning i krigen i 1864.

Dialog om landskabet

Undervejs gennem det vestfynske kulturlandskab vil der være dialog mellem arkæolog og deltagere om landskabet, hvordan det har været brugt til forskellig tid og hvilke mennesker, der har boet her i oldtiden og i middelalderen. Turen er gratis, men kræver tilmelding på museum@odense.dk eller på telefon 65 51 46 01. Eventuel mad og drikke skal man selv have med. pcb