Børn og unge i Brenderup får nye lokaler med mere plads, som indvies den 14. august.

Brenderup: Børn og unge i Brenderup og omegn får bedre faciliteter her efter sommerferien. På Anna Trolles Skole kan ungdomsskolen således præsentere nye lokaler med mere plads og flere muligheder for mange forskellige aktiviteter både ude og inde, fremgår det af et velkomstbrev til brugerne.

Der er mange fordele ved flytningen. De mindste børn kan skifte fra SFO til klub i kendte rammer, flere undgår transport til den anden ende af byen, og børnene kan samles i trygge rammer før og efter fritidsaktiviteter i Ejby-Hallen.

Klubben er mere præcist et tilbud for elever i 4.-6. klasserne.

I velkomstbrevet rettes en tak til Anna Trolles Skole, til lederen af Brenderup Aktivitetscenter for at åbne for et tættere samarbejde og til de medarbejdere, som har med klubben at gøre. 

Der er indvielse mandag 14. august klokken 16. Taler og velkomst bliver ved Mikkel Dragmose Hansen, som er formand for bestyrelsen på Middelfart Ungdomsskole, og Allan Jespersen, der er koordinator for klubberne i Brenderup. /EXP