Ejby vil være helt unik


Ejby vil være helt unik

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

VISIONER: Kommunalbestyrelsen lægger op til debat på to borgermøder

EJBY: - Ejby Kommune står over for store udfordringer. Den skærpede konkurrrencesituation, koncentrationen af væksten omkring de større byer og de snævre rammer for den kommunale økonomi stiller nye og ændrede krav til kommunen. Ikke mindst de nye samarbejdsformer og en mulig ændring af den kommunale struktur betyder, at vi skal være velforberedte på nye udfordringer.

Med disse ord lægger borg-mester Claus Hansen (V) og Ejby kommunalbestyrelse op til debat om kommunens fremtid. Kommunalbestyrelsen har netop vedtaget et forslag til en strategi for kommuneplanlægningen i Ejby Kommune og har dermed indledt en revision af Kommuneplan 1997, således som Planloven foreskriver.

Debatperioden går fra nu og frem til 21. januar. I 1. kvartal 2004 vurderer kommunalbestyrelsen indkomne synspunkter og forslag, der indarbejdes i strategien. I 3. kvartal 2004 forelægges forslag til revideret kommuneplan for kommunalbestyrelsen, og i 4. kvartal 2004 offentliggøres forslag til revideret kommuneplan inden endelig vedtagelse.

Men allerede nu bliver der lejlighed til for borgerne at stifte nærmere bekendtskab med debatoplægget til strategien og dens visioner. I et samarbejde med lokaludvalgene inviterer kommunalbestyrelsen interesserede til to borgermøder, dels i aften i Brenderup Forsamlingshus, dels på tirsdag i Gelsted Forsamlingshus.

Her vil der blive redegjort for to hovedtemaer, som kommunen vil fokusere på i den kommende planlægning:

Bosætning og erhvervsudvikling.

Befolkningsprognosen peger på store og afgørende udfordringer for Ejby Kommune:

Et fald i befolkningstallet, flere ældre og en højere gennemsnitsalder blandt borgerne i den arbejdsdygtige alder. Færre børn og færre erhvervsaktive.

- Bosætning handler i dag ikke kun om hårde facts som kommunale skatter og takster, pendlingsafstande og huspriser, men i ligeså høj grad om de mere bløde værdier som bl.a. tryghed, nærhed, stilhed, sociale netværk og bymiljøer. Det unikke findes allerede i Ejby Kommune og skal fastholdes. Tryghed og nærhed er vigtige faktorer for en vellykket bosætningspolitik. Skolerne skal være velfungerende, trafikken skal afvikles sikkert, og medborgerne skal tilbyde tilflyttere et liv, der ikke på samme måde kan genvindes i storbyer eller nabokommuner, siger Claus Hansen.

Som yderligere eksempler på det unikke peger borgmesteren på, at Ejby by besidder handelsmæssige kvaliteter, der ikke kan genfindes med samme høje standard i en radius af ca. 15 kilometer.

Og at Ejby Kommune fra naturens hånd har fået kvaliteter, som mange efterspørger, så Ejby Kommune har mulighed for at blive et friluftsmekka, der kan glæde borgere og turister i en ny oplevelsesøkonomi.

Ejby vil være helt unik

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce