Indsigt

Da Naturpark Lillebælt bygger på frivillighed, bliver ønsket fra lodsejere, der ikke vil være med, respekteret, forklarer projektleder Niels Ole Præstbro fra Naturpark Lillebælt.

Der er flere, der har bedt om ikke at blive en del af naturparken. Hvad gør I ved det?

- Vi tager dem bare ud. Hele naturparkkonceptet handler om frivillighed, og det siger Friluftsrådet (organisation, der godkender naturparker, red.) også. Så de tages ud af naturparken, og så er de velkomne til at sige senere, hvis de har lyst til at komme med ind.

Hvilken betydning får det for naturparkens afgrænsning, at der er lodsejere, der ikke ønsker at være med?

- Den bliver indskrænket nogle steder. Ved Trelde Næs er forslaget til politikerne nu, at der kommer nogle huller i naturparken, fordi der er så mange lodsejere, der ikke vil være med. Vi har valgt at se sådan på det, at det må være konsekvensen. Det er anderledes end nationalpark- og Natura 2000-afgræsninger, for det her er baseret på frivillighed, og så må afgrænsningen afspejle det.

Hvorfor er der særligt i nordøstlige del af Middelfart Kommune, at der er nogle lodsejere, der ikke vil være med?

- Det ser ud, som om at de, der bor ved Storå, har snakket sammen.

Kommer det bag på dig?

- Det undrer mig, at de ikke har ringet og spurgt ind til det, også når landboforeningen Centrovice bakker op om det frivillige aspekt i projektet. Men de (landmændene, red.) er jo i deres gode ret til det.

Vurderer du modstanden mod naturparken i Middelfart Kommune som lille eller stor?

- Jeg synes ikke, det er meget. Der er to store landmænd ved Ronæs - Morten Espelund og Niels Ulrik Andersen - som gerne vil være med, så jeg synes bare, at det er fedt, at vi kommer til at lave nogle konkrete ting med dem. Afgræsningen har egentligt ikke den store betydning, men det er er krav fra Friluftsrådet.

Hvorfor tror du, at de (lodsejerne i den nordøstlige del af kommunen, red.) ikke vil være med?

- Jeg tror, det handler om, at naturparken kommer på hjemmesider, i avisen og på kort. Afgrænsningen kommer offentligt ud, og det, tror jeg, gør nogle nervøse for, at det ansporer nogle til at besøge området, og det kan jeg egentligt godt forstå.

  • Skovrider_Henrik_(2015)_016

    Af:

    Jeg er journalist på Fyens Stiftstidendes redaktion i Middelfart, hvor jeg blandt andet dækker det politiske liv og kommunens udvikling.

Mere om emnet

Se alle
Skepsis: Landmænd siger nej til naturpark

Skepsis: Landmænd siger nej til naturpark