ASPERUP: En 47-årig mand og hans 39-årige fraseparerede hustru, der tidligere har drevet anlægs- og hjemmeservicevirksomhed i Asperup, fik i går deres sag om fusk med skat og moms samt ulovlig omgang med hittegods og skyldnersvig behandlet ved en domsmandssag i retten i Middelfart.

Manden blev idømt 60 dages betinget fængsel med en prøvetid på to år samt 80 timers samfundstjeneste samt idømt en tillægsbøde på 200.000 kroner, svarende til det unddragne skatte- og momsbeløb. Desuden blev han frakendt kørekortet i seks år for spirituskørsel med en promille på 3,12.

Hustruen blev idømt en betinget dom uden straffastsættelse med en prøvetid på to år.

Manden erkendte, at det var groft uagtsomt, at han i perioden fra 1. januar 1996 til 31. december 1998 havde drevet momspligtig virksomhed uden registrering hos Told & Skat, så statskassen blev unddraget moms for 105.000 kroner. Og at han havde undladt at gøre skattevæsenet opmærksom på, at han for skatteåret 1966 havde et overskud på 90.500 kroner, så statskassen blev unddraget 35.000 kroner i skat. Desuden havde han slet ikke indgivet selvangivelse for 1998, hvorved statskassen blev unddraget knap 60.000 kr. i skat.

Hustruen blev frikendt for at have hævet og forbrugt 13.000 kroner, som en virksomhed ved en fejl havde indsat på hendes søns konto.

Men hun blev sammen med manden dømt for, efter at deres firma var erklæret konkurs, at have hævet indbetalinger på i alt 32.000 kroner og brugt dem, selvom pengene rettelig tilkom konkursboet.
  • fyens.dk