Lokaldebat: Kære politikere - både nuværende og evt. nye efter kommunalvalget i november.

Hvilke visioner og ønsker har I for folkeskolerne i Middelfart Kommune?

Det er vigtigt at der bliver sat fokus på at højne kvaliteten og udvikle, hvis folkeskolen skal være et reelt alternativ til privatskolerne. I dag er vi i skolebestyrelserne nødt til at prioritere, hvad der gør mindst ondt at fjerne, fremfor at arbejde med faglig udvikling og trivsel for børn og personale.

For at kunne præstere det 'flotte' økonomiske resultat har vi ude på skolerne måttet vride på mange skruer, både på lærerressourcer (dvs. mindre lærer-elev-tid, mindre forberedelsestid, mindre hjælp til elever med særlige behov), sociale aktiviteter og læremidler.

Er følgende OK?

-          Økonomi afgør hvilken hjælp der gives til børn med særlige behov

-          Ikke tidssvarende IT-udstyr

-          40% af eleverne på en årgang kan få udleveret bog

-          Skriftlige afleveringer nedprioriteres

Eksemplerne er taget fra kommunens folkeskoler.

Lærernes formand Mads Alnor udtrykker også bekymring for kvaliteten og at det stadig større pres påvirker trivslen negativt.

Skolebestyrelserne samarbejder på tværs og er i god dialog med skoleudvalgsformanden og skoleforvaltningen, og vi forsøger også at nytænke indenfor de givne stramme rammer.  

Middelfart Kommune skal være attraktiv - også på folkeskoleområdet - håber vi.

Vi håber at skabe debat om dette, og at det ikke blot bliver tomme valgløfter.

  • Hansen_Anne_Vegeberg

    Af:

    Jeg er journalist på Fyens Stiftstidendes redaktion i Middelfart, hvor jeg blandt andet dækker det politiske liv og kommunens udvikling - særlig på børn-, unge- og øvrige socialpolitiske områder.

Mere om emnet

Se alle
12 skoleformænd råber politikerne op

12 skoleformænd råber politikerne op

Politikere roser skoleformænds læserbrev: Men vi lover intet

Politikere roser skoleformænds læserbrev: Men vi lover intet

Igen styr på skolernes økonomi