Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet, at fremtiden for Føns' sidste daginstitution endnu ikke er afgjort.

Føns/Middelfart: Trods flere argumenter imod valgte forvaltningen at anbefale en lukning af daginstitutionen Søstjernen i Føns.

Men det har Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget nu valgt at gå imod.

Således besluttede udvalgets medlemmer på det seneste udvalgsmøde at tage sagen af dagsordenen med henblik på at gøre den til en del af budgetforhandlingerne for 2017.

- Så bliver det hele byrådet, der kommer til at se på det. Det, syntes vi, virkede mest rigtigt, for vi ser ikke på det her som en lille ting, siger udvalgets formand, Lars Vigsø (S), der dog påpeger, at det ikke er en garanti for, at institutionen forbliver.

- Men hvis vi skulle have givet tilskud eller flyttet rundt på børnene nu, som det blev anbefalet, så ville det alligevel have berørt det gældende budget, og så giver det god mening at få alle med ind over, når vi skal sætte den samlet budgetpakke for næste år, forklarer han.

Ny glæde hos forældre

Søstjernen, der per 1. marts havde 20 vuggestue- og børnehavebørn indskrevet, blev indstillet til at lukke grundet et faldende børnetal. Færre end 30 børn er nemlig ensbetydende med et personaleunderskud, der kræver 500.000 kroner i finansiering.

Derfor foreslog forældrebestyrelsen for Nørre Aaby Børnehus, som Søstjernen er en del af, at der enten gives en tillægsbevilling på den halve million, eller så skal afdelingen lukke.

Men det var forældrene for børnene i Søstjernen ikke glade for, hvorfor de er i gang med at se på mulighederne for at føre institutionen videre i privat regi.

Katrine Romme, der har udtalt sig på vegne af forældregruppen, er lettet over udvalgets beslutning.

- Det er en rigtig god nyhed, fordi det giver os ekstra tid til at få indskrevet flere børn, siger hun.

- Men vi ved også godt, at det her ikke er nogen garanti for, at institutionen er reddet, og derfor skal vi nu trække i arbejdstøjet, så vi kan få markedsført Søstjernen og tiltrukket flere børn, tilføjer hun.

Læs mere i dagens udgave af Fyens Stiftstidende eller på mitfyn.dk

  • Hansen_Anne_Vegeberg

    Af:

    Jeg er journalist på Fyens Stiftstidendes redaktion i Middelfart, hvor jeg blandt andet dækker det politiske liv og kommunens udvikling - særlig på børn-, unge- og øvrige socialpolitiske områder.

Mere om emnet

Se alle
1
Lukningstruet: Høringssvar rykker intet for Søstjernen

Lukningstruet: Høringssvar rykker intet for Søstjernen

Vrede forældre: Føns kæmper for byens fremtid

Vrede forældre: Føns kæmper for byens fremtid