NORDVESTFYN: I de ellers så stille vinterdage har de nordvestfynske håndværkere fået noget at lave.

Orkanen, som seerne af TV2 vejret i mandags døbte Bertha, har blæst en større mængde tagsten og eternitplader ned på Nordvestfyn.

- Men det er ikke i nærheden af det omfang, som vi så for fem år siden, siger Ivan Sejersen, lokalforeningsformand for Dansk Byggeri på Vestfyn.

Vinteren er ellers traditionelt stille måneder for håndværkere.

- Mange bestiller først håndværkere hen på forårskanten, men så mildt som det er nu, så kan alt arbejde udføres uden at der skal vintterforanstaltninger til, siger Ivan Sejersen.