Onsdag fandt den årlige Band-dag, som arrangeres af Middelfart Musikskole, sted for tredje gang - men denne gang i nye rammer på et nyt tidspunkt.

Middelfart: Walker husede onsdag middag en noget yngre generation, end ungdomshuset ellers har for vane. Den årlige Banddag, der arrangeres af Middelfart Musikskole, blev således som noget nyt afholdt på adressen i stedet for Østre Skole, hvor den de tidligere år har fundet sted - og så oven i købet midt i skoletiden.

- Vi plejer at være på Østre Skole om eftermiddagen. Men fordi vi de tidligere år har erfaret, at det er svært at få børnene til at deltage i Banddagen, når den ligger om eftermiddagen, valgt vi i år, at det skulle finde sted fra klokken 11-14 i stedet. Og for ikke at forstyrre den daglige undervisning, der finder sted på Østre Skole, valgte vi så at rykke til Walker, fortæller Morten Andersen, der er musikskoleleder.

Han vurderer, at det er de længere skoledage, der gør det sværere at få børnene til at deltage i ting om eftermiddagen - også selvom det er kulminationen på deres obligatoriske musikundervisning, som jo finder sted på folkeskolerne i et tæt samarbejde med netop Middelfart Musikskole.

En musikalsk forskel

Banddagen, der er inspireret af musikskolens årlige Kordag, samlede onsdag cirka 300 skoleelever - store som små - fra otte af Middelfart Kommunes folkeskoler.

Og for Morten Andersen hersker der ingen tvivl om, at de store eventdage som både Kordagen og Banddagen gør en forskel:

- Vi har en tro på, at musik genererer musik - og det er jo en del af vores formål. For os drejer det sig om at få skabt noget interesse for musik og skabe nogle aktive såvel som passive musikudøvere. Og nogle bliver tændt af de her store oplevelser, siger musikskolelederen, der dog er usikker på, at det direkte er med til at øge elevtallet på selve musikskolen.

- Men jeg tror på, at det giver noget hele tiden at holde gryden i kog og sikre, at der er relevant musiktilbud - også ude på skolerne.

Dertil skal det nævnes, at rykket af Banddagen til Walker heller ikke skader, idet ungdomshuset nu deler ledelse med musikskolen, påpeger han:

- Børnene får jo nu kendskab til ungdomshuset, som de yngste jo med tiden kan gøre brug af, når de bliver gamle nok til at være her.

  • Hansen_Anne_Vegeberg

    Af:

    Jeg er journalist på Fyens Stiftstidendes redaktion i Middelfart, hvor jeg blandt andet dækker det politiske liv og kommunens udvikling - særlig på børn-, unge- og øvrige socialpolitiske områder.

Mere om emnet

Se alle
Eventplanlæggere in spe: Kamma og hendes holdkammerater planlagde Banddagen

Eventplanlæggere in spe: Kamma og hendes holdkammerater planlagde Banddagen