Der bliver ikke noget særskilt behandlingstilbud på Middelfart Produktionsskole målrettet de elever, der kæmper med et misbrug. De skal i stedet benytte sig af det tilbud, der i dag er på rusmiddelcentret for borgere under 25 år.

Middelfart: Trods ihærdige forsøg lykkedes det ikke i denne omgang Julie Krarup, der er forstander på Middelfart Produktionsskole, at få et behandlingstilbud på matriklen til de elever, der kæmper med et misbrug.

Det er således blevet vurderet af Social- og Sundhedsforvaltningen, at det tilbud, der i forvejen udbydes af Rusmiddelcenter Middelfart, er tilstrækkeligt.

Sagen kort

Tilbage i februar ansøgte Middelfart Produktionsskole - sammen med Rusmiddelcenter Middelfart - om penge til at arrangere en særskilt afrusningstur i et sommerhus for 10 elever, der kæmpede med et misbrug.Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget bevilligede kort efter 30.000 kroner til turen, men de to ansøgere endte med at sige nej til pengene, fordi de vurderede, at det ikke ville være nok til at sikre det optimale forløb omkring turen.

I stedet blev udvalgets medlemmer inviteret op på produktionsskolen tilbage i marts, hvor de fik belyst udfordringen nærmere, og herefter blev produktionsskolen og rusmiddelcentret opfordret til at udtænke et nyt behandlingstilbud/løsningsforslag.

I slutningen af april modtog Social- og Sundhedsforvaltningen så et skriv om et udvidet behandlingstilbud, men det blev afvist med den begrundelse, at man fandt rusmiddelcentrets nuværende tilbud tilstrækkeligt.

Er man således under 25 år, betegnes man hos rusmiddelcentret som værende ung og kan komme i et behandlingsforløb på centret, der indebærer et gruppeforløb og et individuelt forløb samt deltagelse i et netværk - altså tre mødedage om ugen.

 

- Det, jeg kan se, når jeg går ned i drøftelserne, er, at der sådan set er et behandlingstilbud til unge med et misbrug i kommunen - også til eleverne på produktionsskolen, og i lyset er det, ser jeg ingen grund til at lave et tilbud mere, siger Mette Heidemann, der er social- og sundhedsdirektør.

Julie Krarup accepterer afgørelsen, men erkender også, at hun ærgrer sig.

- Jeg synes på ingen måde, at det er et dårligt tilbud (der er på rusmiddelcentret, red.). Tværtimod. Men det er klart, at når vi oplever at have nogle elever - nogle gang i en størrelsesorden, der udfordrer os i forhold til blot at få dem ned på centret - så er det ærgerligt, at man ikke kan udvide tilbuddet, siger hun.

En kærlig påmindelse

Hele debatten om at udtænke et mere specificeret behandlingstilbud på produktionsskolens matrikel startede tidligere på året, hvor Julie Krarup kunne fortælle om, hvordan de stod med en flok elever, som kæmpede med rusmidler, og hvordan det gjorde det svært for dem at gennemføre deres uddannelsesforløb.

Heriblandt 23-årige Anders, der siden han var 11-12 år gammel, har kæmpet med et hashmisbrug, som gang på gang har forhindret ham i at færdiggøre en uddannelse. Her tre måneder senere går han dog trods alt stadig på skolen, ifølge Julie Krarup. Men hun har til gengæld måttet udskrive nogle af de andre elever, fordi de ikke kunne slippe deres misbrug.

- Vi ville selvfølgelig aldrig kunne sige, at hvis vi havde fået en konsulent eller andet her på matriklen, at det så havde ændret noget. Men jeg må bare erkende, at vi har mistet nogle elever - og nogle af de andre har vi selvfølgelig indgået et samarbejde omkring, siger forstanderen, der trods alt ikke ser det hele som spildt arbejde.

- Der kommer jo altid det ud af det, at vi har fået sat fokus på en gruppe, som vi har, hvor vi hele tiden skal huske, at hvis vi skal have dem med på uddannelsesvognen, så skal vi også sørge for, at der er et ordentligt tilbud til, at de kan komme ud af deres misbrug. Så det her kan have været en kærlig påmindelse om, at vi har dem, og så må vi bare erkende, at vi er her, hvor vi er, med de udfordringer eleverne har. Og nu har vi råbt lidt, og nogle har hørt os, men tiden er ikke moden til at gøre noget udvidet, siger hun.

  • Hansen_Anne_Vegeberg

    Af:

    Jeg er journalist på Fyens Stiftstidendes redaktion i Middelfart, hvor jeg blandt andet dækker det politiske liv og kommunens udvikling - særlig på børn-, unge- og øvrige socialpolitiske områder.

Mere om emnet

Se alle

Weiss til produktionsskole: Midlertidige indsatser fortsat muligt

Politikere bestiller tilbud til unge misbrugere

Politikere bestiller tilbud til unge misbrugere

Anders vil være hashfri - men fællesskabet fanger

Anders vil være hashfri - men fællesskabet fanger