Daginstitutionen Søstjernen i Føns er nede på 20 børn og risikerer derfor en lukning. Politikerne har forslaget er sendt i høring til 17. februar

Føns: Fremtiden for Børnehuset Søstjernen, der ligger i Føns, er usikker.

Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget har nemlig netop besluttet at sende et forslag om lukning af institutionen i høring.

- Det har vi besluttet, fordi det var forældrebestyrelsens indstilling. Da det dog ikke blot er en enkelt stue i en institution, vi taler om, er det bedst at sende det i høring, hvor der så måske kan komme input eller andet ind, der får betydning for udfaldet, oplyser Lars Vigsø (S), der sidder som formand for udvalget.

Færre børn

Det er som sagt institutionens egen forældrebestyrelse, der har foreslået, at man lukker Søstjernen, og det skyldes faldende børnetal.

- Vi har dog også foreslået, at man alternativt kan bevillige flere penge, og det ville vi da blive glade for, hvis det skete. For det er ikke fordi, vi ønsker at lukke afdelingen, siger bestyrelsens formand Morten Christensen.

- Men vi må erkende, at børnetallet i gennem længere tid har været faldende i området, og det ser ikke ud til, at det ændrer sig foreløbigt, påpeger han.

Børnehuset Søstjernen på Føns Strandvej er den sidste kommunale daginstitution i Føns og omegn med estimeret 20 børn indskrevet per 1. marts 2016.

Dobbelt ansvar

Ifølge Morten Christensen er det som sådan ikke problematisk lavt for en daginstitution, men da Søstjernen er den ene afdeling af i alt to, der udgør Børnehuset Nørre Aaby, kræver det 30 børn, før det hele kan løbe rundt.

- Konstellationen er sådan, at pædagogerne veksler mellem de to afdelinger, og der er et minimumskrav til, hvor mange der skal være til stede i hver afdeling. Færre børn er altså ikke automatisk ensbetydende med færre pædagoger, forklarer bestyrelsesformanden.

Normeringen ser altså ud til at stige i Søstjernen, hvis den ikke lukkes.

- Og det kan forældre jo aldrig klage over, men det vil belaste den anden afdeling - Mikkelsbro, der ligger i Nørre Aaby, og den har vi som forældrebestyrelse også et ansvar over for, forklarer Morten Christensen.

Muligheder er afsøgt

Men hvorfor selv foreslå en lukning, i stedet for at gå helhjertet efter flere penge?

- Det kunne vi også have valgt at gøre. Men vi kan godt se, hvor det bærer hen ad. Vi har jo prøvet at skaffe flere børn til afdelingen med åbent hus og andre tiltag uden held. Så vi har valgt at lægge kortene på bordet, forklarer formanden. En midlertidig lukning er også blevet diskuteret, men ifølge Morten Christensen har forældrene ikke ønsket at forsøge "at sælge en bil, der ikke kan køre".

Lars Vigsø understreger dog, at intet er taget af bordet, så længe der er høring.

Der er høring frem til den 17. februar. I mellemtiden kan forældre til børn i Søstjernen vælge at skrive deres barn op hos pladsanvisningen, hvis de ikke ønsker, at det skal starte i Mikkelsbro efter en eventuel lukning.

  • Hansen_Anne_Vegeberg

    Af:

    Jeg er journalist på Fyens Stiftstidendes redaktion i Middelfart, hvor jeg blandt andet dækker det politiske liv og kommunens udvikling - særlig på børn-, unge- og øvrige socialpolitiske områder.