Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) forklarer, at der bliver lyttet til alt i høringsprocessen, inden der træffes beslutning om Middelfart Sygehus' fremtid

Spørgsmål: Hvad er det, du vil lægge vægt på, når du skal være med at beslutte, hvad der skal lukke og ikke skal lukke?

- Det kan man nok ikke opgøre så enkelt, fordi vi skal forsøge at tage et tage et helhedsperspektiv på det. Hvis man går ind og læser høringssvarene, er det helt naturligt og oplagt, at de fokuserer på deres områder. Jeg synes, at vores opgave er at prøve at sætte os ind i alle de gode argumenter og synspunkter, der er kommet fra hvert område, men også at se det på tværs af regionen. Jeg tænker, at vi kommer til at have en snak om geografi - i hvor høj grad vil vi samle det på færre enheder. Vi kommer til at tale sammen om nærheden til de lokale tilbud, og hvad det kommer til at betyde for den sundhedsydelse, der bliver leveret, hvis man flytter på nogle ting. Vi vil se på fordele og ulemper, og i de fleste af forslagene vil der være noget, der peger i begge retninger.

Spørgsmål: I mange af høringssvarene, der vedrører Middelfart Sygehus, nævner de, at de ikke kan genkende den fremlægning, der er i sparekataloget. Der er nogle tal, der bliver sat spørgsmålstegn ved. Hvordan undersøger I, om det er korrekt eller ej?

- I den proces, der foregår nu, skal vi have læst det hele igennem, og det tager tid. Så er der nogle ting, der bliver påpeget, som er rent politisk, hvor man skal ned og mærke efter i sin mave og finde ud af, hvad man tror, der er den rigtige beslutning i forhold til for eksempel nærhed. Men der er også nogle faktuelle ting, og der foregår der sideløbende en proces, hvor vores administration også er inde at kigge på høringssvarene, og der, hvor der giver anledning til at ændre noget faktuelt, gør de selvfølgelig det, så vi får alt med i processen.

Spørgsmål: På TV 2 Syd har der været en indslag, hvor kommunalforsker Roger Buch mener, at I bliver nødt til at lukke ned for det meste af det, der står i høringssvarene. Hvordan har du det med den fremstilling?

- Jeg er meget uenig med Roger Buch i den måde, han udlagde det på, for jeg tror ikke, han aner noget om den proces, der foregår her. Man kan diskutere, hvilken mening høringen vil give, hvis vi havde forslag for 210 millioner kroner i besparelser, og vi skulle spare 210 millioner kroner. Så ville vi være bundet på hænder og fødder, medmindre vi fik nogle nye og brillante idéer. Men her handler det om, at der faktisk er rigtig god plads til at tage ting ud - også store klumper. Derfor giver høringen rigtig meget mening. Også når Roger Buch siger, at vi bliver nødt til at lukke ørerne. Det er faktisk ikke sådan, jeg ser det. Vi har ørerne åbne over for alle og hører på alle argumenter. Når vi så skal til at træffe beslutning, bliver vi nødt til at sortere, men det, synes jeg, er noget andet.

  • Skovrider_Henrik_(2015)_016

    Af:

    Jeg er journalist og jourhavende på Fyens.dk.