Det går såvel ud over patienternes ve og vel samt belaster økonomien yderligere, hvis de mange patienter fra Middelfart Sygehus skal til at parkere ved Vejle Sygehus, mener 78-årige Christian Dueholm

Middelfart: Ængstelsen for hvad der sker, hvis store dele af Middelfart Sygehus flyttes til Vejle Sygehus, lurer hos ægteparret Raghild Rohde og Christian Dueholm fra Middelfart.

Særligt bekymrer de sig om parkeringsforholdene i Vejle.

- De er helt håbløse, konkluderer Christian Dueholm, mens han står på parkeringspladsen ved Middelfart Sygehus.

Debat i aften

Det er i aften klokken 19 på Fænø Park, at Cafe Stiften holder debatmøde om den mulige sygehuslukning. Tilmelding for abonnenter på telefon 66111111.

I panelet vil sidde regionsformand Stephanie Lose (V), formand for sundhedsudvalget Poul-Erik Svendsen (S), borgmester i Middelfart Steen Dahlstrøm (S) og borgmester i Fredericia Jacob Bjerregaard (S).

Spørgsmålene hober sig op i den regionale sygehusdebat: Lukker sygehuset i Middelfart? Og hvor skal funktionerne i givet fald flyttes hen? Hvordan sikres der akut hjælp på begge sider af Lillebælt?

Efter et kort oplæg vil de fire deltagere i panelet besvare spørgsmål fra publikum og lytte til argumenter. (hen)

Her er der plant, her er der kort vej hen til indgangen. Her er det nemt at finde en ledig plads.

I Vejle, hvor han har været fem gange i år som chauffør for sin kone og en kammerat, der skulle til behandling, er det stik modsat.

Ofte er det umuligt at finde en ledig plads.

- Og hvordan bliver det så ikke, hvis der også skal findes plads til tusinder af patienter, som behandles i Middelfart, spørger Christian Dueholm.

For svært at finde plads

I dag hersker der ofte kaotiske tilstande på parkeringsarealerne ved Vejle Sygehus. Det er så vanskeligt at finde en plads, at sygehuset opfordrer til, at man kører i god tid, når man indkaldes til behandling. Én ting er den tid, det tager at finde en ledig plads.

Noget andet den tid det tager at gå fra bilen til sygehuset. Særligt, hvis man er gangbesværet og i særdeleshed, hvis man holder oppe i skoven, hvorfra man skal gå et pænt stykke ned ad bakke.

Eksempelvis har Christian Dueholm så dårlige knæ, at han ikke magter det.

- Der er rigtig mange patienter, som er gangbesværede.

- Kan I ikke bare bestille en sygetransport?

- Jo, det kunne vi i princippet godt, men så længe vi kan, vil vi gerne klare os selv. En sygetransport er desuden dyr, og vi kan ikke se nogen grund til at belaste samfundet yderligere.

Ønsker tryghed

For ægteparret er det lig med tryghed, at de ved, hvor de kan parkere i forbindelse med en behandling.

- Sådan får man det, når man bliver ældre. Man bliver ængstelig for at komme for sent, hvis man ikke på forhånd kan overskue situationen, siger de og opfordrer regionsrådspolitikene med formand Stephanie Lose (V) i spidsen til i praksis at leve sig ind i rollen som gangbesværet patient med en tid på Vejle Sygehus.

- Området er egnet til sportsfolk, men ikke til mennesker, der er svagtgående, mener Christian Dueholm.

- Min kone er heldig, at jeg er i stand til at køre. Hvad nu, hvis hun selv skulle køre og forsøge at finde en parkeringsplads først og derefter i et meget kuperet terræn finde ned til hovedindgangen?

For ægteparret er det tydeligt, at der er behov for flere og bedre parkeringspladser ved Vejle Sygehus, hvis patenterne fra Middelfart overflyttes dertil.

- Som det er nu, er forholdene elendige, og det er da ikke godt at vide, hvad det vil koste at forbedre dem, siger Christian Dueholm og peger på, at parkeringsforholdene bør indgå som endnu ét vægtigt punkt i argumentationen til at bevare Middelfart Sygehus.

Svar fra sygehusdirektør

Administrerende direktør på Sygehus Lillebælt, Dorthe Crüger, var fredag ikke til at træffe på telefon. I en skriftlig kommentar skriver hun:

- I det lange perspektiv arbejder vi med de muligheder det giver for flere ledige parkeringspladser, når psykiatrien rykker ud af deres nuværende bygninger på Vejle Sygehus og ind i det nye psykiatrisygehus i Grejsdalen.

- Vi gør alt, hvad vi kan, for at patienterne kan finde parkeringspladser så tæt på sygehuset som overhovedet muligt. Men vi er udfordret i øjeblikket på Vejle Sygehus på grund af rokader og byggeri.

- For at sørge for, at der er plads til de nye patienter og kollegaer i rokadernes år, er parkeringssituationen på Vejle Sygehus blevet gennemgået. Da der gennemsnitligt er cirka 70 ledige pladser på plan 10 og 11 i parkeringshuset, blev plan 0 i parkeringshuset 22. februar forbeholdt patienter.

- Medarbejderne kan nu parkere på plan 1-11. Det vil sige, at alle rykker en etage op, lyder det fra Dorthe Crüger, som i øvrigt vil være til stede ved aftenens Café Stiften-arrangement på Fænø Park.

  • Af:

Mere om emnet

Se alle

Byråd sender høringssvar til regionen

Debat i aften