Kan min mand forære mig en større sum penge som gave uden ægtepagt?

Illustration: Gert Ejton

Kan min mand forære mig en større sum penge som gave uden ægtepagt?

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

? Kære Monica Kromann - min mand arvede for nogle år siden en større sum penge. Han har investeret en stor del af pengene i værdipapirer, men samtidig har han også årligt foræret mig større beløb, fordi jeg ikke tjener så meget som ham. Men nu er jeg kommet i tvivl, om gavebeløbene skal tinglyses i en ægtepagt for at opnå gyldighed? Min mand er desuden selvstændigt erhvervsdrivende med et personligt ejet investeringsfirma, så jeg vil jo gerne sikre mig imod, at hans kreditorer ikke pludseligt kan komme efter mig økonomisk, hvis min mand ikke kan betale sine regninger. På forhånd tak. Med venlig hilsen Karen

Svar

Kære Karen - tak for dit spørgsmål, som jeg vil besvare i det følgende.

1. januar 2018 trådte en ny lov om ægtefællers økonomiske forhold i kraft, også kaldet ægtefælleloven. Med denne lov blev en over 90 år gammel lov om ægteskabets retsvirkninger ophævet.

Lovændringen har til formål at skabe mere enkle og forudsigelige regler, og formålet har også været at udvide aftalefriheden for ægtefæller om deres økonomiske forhold, herunder i forhold til gaver mellem ægtefæller.

En af de mere bemærkelsesværdige ændringer er afskaffelse af kravet om gaveægtepagt samt ændringerne i omstødelsesreglerne for gaver i konkursloven.

Jeg vil i det følgende opstille de lovændringer, som vil have betydning for jer i forhold til de pengebeløb, som din mand har foræret dig i gave.

Gaveægtepagtskravet er ophævet

Før januar 2018 var det sådan, at sædvanlige lejlighedsgaver såsom fødselsdagsgaver og julegaver ikke krævede oprettelse af en ægtepagt. Andre store gaver, der ikke kan betegnes som sædvanlige, krævede derimod en tinglyst gaveægtepagt for at være gyldige. Fra 1. januar 2018 skal der ikke oprettes gaveægtepagt uanset, hvor stor gaven er.

Selvom pengebeløbene fra din mand er givet i gave før 1. januar 2018 og derfor krævede oprettelse af gyldig ægtepagt, er der en overgangsregel i den nye lov om ægtefællers økonomiske forholds § 81, der medfører, at en gave mellem ægtefæller givet før lovens ikrafttræden alligevel opnår gyldighed ved lovens ikrafttræden. I skal derfor ikke oprette en ægtepagt, for at den opnår gyldighed.

Som en konsekvens af, at ægtepagtskravet er, ophævet er mulighederne for at omstøde gaver givet mellem ægtefæller og andre nærtstående i tilfælde af konkurs også udvidet betydeligt. Denne mulighed placeres i konkurslovens § 64. Man bruger i daglig tale udtrykket "kone-finten" om den situation, hvor en forventelig insolvent skyldner overfører alle sine ejendele til ægtefællen og dermed forsøger at bringe aktiverne i kreditorly.

Krav om gavedisposition

Det har vakt en del harme i befolkningen, at man i praksis har set adskillige eksempler på, at manden er gået personlig konkurs, men ved at overdrage sine aktiver har han sammen med hustruen kunnet opretholde sin tidligere livsstil, da hustruen nu ejer det hele.

Lovændringen betyder kort fortalt, at kreditorerne kan kræve en gavedisposition, der ikke kan anses som sædvanlig, omstødt, hvis gaven står i åbenbart misforhold til gavegiverens økonomi, og det samtidigt kan påvises, at gavegiveren forblev betalingsdygtig. Det er modtagerægtefællen, der har bevisbyrden for, at giverægterfællen ikke var eller blev insolvent, da han overdrog gaven, og derved utvivlsomt havde midler til at betale alle sine skyldige beløb.

Hidtil har der eksisteret en regel om, at gaver, der er givet op til to år før konkursen, kan omstødes. Tidsfristen har derfor udgjort en væsentlig begrænsning for kreditorerne i de situationer, hvor giverægtefællen havde et forventeligt stort krav fra en kreditor, som først skal fastslås ved dom. Det kan hurtigt tage flere år at få fastslået et omtvistet krav, og hvis der gik mere end to år, kunne kreditorerne altså ikke få omstødt gaven efter den tidligere § 64.

Økonomiske bidrag er også i spil

Ud over at kreditorerne med henvisning til omstødelsesreglen kan få store gaver såsom gaver i form af store pengebeløb, værdipapirer, fast ejendom eller andre store aktiver omstødt, kan kreditorerne med henvisning til reglen også få løbende økonomiske bidrag fra en ægtefælle til den anden omstødt, hvis ægtefællerne har indrettet deres økonomi således, at den ene ægtefælle løbende har betalt større beløb til den anden, end hvad der er rimelige bidrag i forhold til familiens økonomi og behov. Det beror på en samlet vurdering, om bidragene falder uden for det normale.

Jeg vil derfor råde jer til at tale det igennem, så I sikrer jer, at I ikke kan risikere, at pengebeløbene bliver omstødt.

Kan min mand forære mig en større sum penge som gave uden ægtepagt?

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce